Nyheter och höjdpunkter Arkiv

Här hittar du en översikt över alla Lesjöfors nyheter.

2024

juli 17, 2024

Världens största idrottsevenemang – de olympiska spelen – är precis på väg att starta. Visste du att bakom många av elitidrottarna finns en fjäder som hjälper dem att förbättra sina idrottsprestationer?

juli 11, 2024

Lesjöfors har ytterligare utökat sin verksamhet i östra Europa genom en ny produktionsanläggning i Polen för det nederländska dotterbolaget Alcomex. Dessutom förstärks verksamheten i Indien.

juli 1, 2024

Lesjöfors har idag, den 1 juli 2024, förvärvat 100 procent av aktierna i Clifford Springs Limited, en brittisk fjädertillverkare. Genom förvärvet stärker Lesjöfors sitt erbjudande inom framför allt fjädrar för tätningar.

maj 30, 2024

Att ge sig ut på vägen, fly undan vardagen och ge sig iväg mot solnedgången med förhoppningar om väntande äventyr r är vad många husvagns- och husbilsentusiaster drömmer om. Lesjöfors och Kabe har levererat förutsättningar för dessa drömmar i över 15 år genom en kundrelation där kvalitet står i centrum.

maj 23, 2024

Lesjöfors lanserar nu en webbshop med det bredaste utbudet av standardfjädrar i världen, vilket gör fjädrar tillgängliga för alla, överallt och när som helst.

maj 2, 2024

Automotive AB, det nordiska logistiknavet för Lesjӧfors Automotive Aftermarket, har minskat sina scope 3-utsläpp betydligt med hjälp av förpackningsleverantören Stora Enso.

april 29, 2024

Lesjöfors tillverkningsanläggning i Changzhou, Kina, har genomgått certifieringsprocessen för ISO 13485 – medicinindustrins standard för medicintekniska produkter.

april 25, 2024

The sales teams across Lesjӧfors’s 2800+ employees are an army of spring and pressing experts, travelling to the world’s leading trade shows to meet new and existing customers across the groups diverse customer base.

april 8, 2024

Lesjöfors är först ut av världens fjädertillverkare att få sina mål för minskning av klimatutsläpp officiellt validerade av Science Based Target initiative (SBTi).

mars 13, 2024

Är du nyfiken på en karriär inom Lesjöfors? Det borde du vara, för i vår koncern är vi måna om att ta vara på våra talanger! Om du med dina kunskaper, erfarenheter och egenskaper vill bidra till vårt mål att bli det ledande, mest hållbara fjäderföretaget i världen så lovar vi dig en intressant resa.

mars 6, 2024

Lesjöforsgruppen expanderar sitt globala logistiknätverk genom att öppna ett specialiserat distributions- och försäljningscenter för standardsortimentet. Detta möjliggör snabbare leveranser över hela Europa.

februari 23, 2024

Det är inte varje dag vi kan skriva en rubrik som ovan, men efter att nyligen ha levererat gasfjädrar till Sjöräddningssällskapet (SSRS) kändes den passande.

februari 19, 2024

Vår höga målsättning inom hållbarhetsområdet ger resultat. Vi avancerar i ett hållbarhetsindex bland ledande företag i Sverige. Dessutom förbereder vi oss för en klättring i CDP-rankingen efter att ha åtagit oss åt att genomföra klimatåtgärder enligt Science Based Target initiative (SBTi).

januari 31, 2024

Från Frankrike till USA över till Kanada och vidare till Europa – första kvartalet 2024 finner du Lesjöforsbolag på flera branschledande mässor över hela världen. Specialfjädrar, tråd- och banddetaljer för flera olika branscher visas upp.

januari 15, 2024

Ett av Lesjöfors fokusområden inom hållbarhet är Hållbara innovationer. För att kunna minska miljöpåverkan har ett projekt startats som fokuserar på livscykelanalyser och ekodesign.

januari 9, 2024

Efterfrågan på fjädrar i stora dimensioner ökar och Lesjöfors har därför investerat över tio miljoner kronor i en varmlindad produktionslinje vid fabriken i värmländska Lesjöfors. Investeringen innebär en återkomst av den specifika tillverkningsprocessen till platsen för bolagets rötter.

2023

december 21, 2023

Lesjöfors har idag avyttrat 100 % av aktierna i Stumpp & Schüle GmbH och dess slovakiska dotterbolag Stumpp & Schüle s.r.o.

december 21, 2023

Trots en vikande allmän konjunktur går Lesjöfors som tåget tack vare att vi har en bred kundbas som spänner över många olika sektorer. De förvärv vi gjort under året har gjort oss ännu starkare och vi har satsat stort inom några fokusområden. Vi har även tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå genom nya ambitiösa åtaganden.

december 11, 2023

Dragfjädern har historiskt sett varit den fjäder som använts i garageportar. Öppna en gammal garageport var som helst och du kommer att hitta en dragfjäder. Framsteg inom den krävande specialistsektorn för isolerade garageportar har lett till en utveckling där dragfjädern i mycket har ersatt drivfjädern.

november 10, 2023

Uppskattningsvis använder 131,8 miljoner människor rullstol och antalet individer med mobilitetssvårigheter ökar. Feal Ramps, med sina innovativa och hållbara rampsystem, levererar tillgänglighetslösningar över hela världen. I deras fordonsramper finns dragande gasfjädrar från Lesjӧfors.

oktober 31, 2023

Genom att skriva under Science Based Target initiative (SBTi) har hela Lesjöfors globala organisation åtagit sig att genomföra klimatåtgärder som är i linje med Parisavtalet. Lesjöfors är den första fjädertillverkaren i världen att förbinda sig till detta.

oktober 16, 2023

Lesjöfors China tilldelas ett prestigefyllt pris av kundföretaget ElringKlinger. Som Global Supplier of the Year får Lesjöfors det högsta betyg som en leverantör någonsin uppnått. Ett nära samarbete inom koncernen har banat väg för denna utmärkelse.

september 20, 2023

I Asien som präglas starkt av innovation och framsteg, tar vi nu möjligheten att utveckla och stärka vår närvaro. Det är med stor glädje vi meddelar att alla dotterbolag i John While-sfären nu övergår till Lesjöfors varumärke.

augusti 21, 2023

Lesjöfors driver en mängd aktiviteter på den hållbarhetsresa koncernen har startat. Ett viktigt steg är engagemanget i plattformen EcoVadis, världsledaren i utvärderingar av organisationers hållbarhetsarbete. I den första utvärderingen erhöll Lesjöfors en hedrande bronsutmärkelse.

juni 13, 2023

Normalt sett är modevärlden inte direkt förknippad med fjädrar som Lesjöfors tillverkar. Men i ett samarbete med truck- och vagntillverkaren Helge Nyberg har Lesjöfors tillverkat en specialfjäder för ett världsledande textilföretag.

maj 22, 2023

Har du grundkunskaperna inom fjäderteknik är det lättare att ställa rätt krav på en optimal och kostnadseffektiv fjäderlösning. Vårt finska företag stärkte den tekniska kompetensen i ett kundföretag genom en fjäderutbildning med Lesjöfors specialister.

maj 9, 2023

I samarbete med elbilstillverkaren Polestar har Lesjöfors designat och utvecklat de banbrytande chassifjädrarna på Polestar 2 BST Edition 270. Bilen är en specialoptimerad och väghållningsfokuserad Polestar 2 i begränsad upplaga som flyttar fram gränserna för elbilsprestanda.

april 3, 2023

Lesjöfors har idag tecknat avtal om att förvärva aktierna i den amerikanska fjädertillverkaren Tollman Spring Company inc. Genom förvärvet stärker Lesjöfors sin närvaro i USA ytterligare efter förvärven av John Evans’ Sons och Plymouth.

april 3, 2023

Om din applikation kräver höga fjäderkrafter men utrymmet höjdmässigt är begränsat, är vågfjädrar ofta det bästa – och ibland det enda – alternativet. Typiska exempel är förspänning av kullager och tätningar mellan hölje och en roterande axel.

mars 6, 2023

I USA har nästan alla amerikanska hus ett garage. Därför är denna marknad för överskjutande garageportar enorm. Tillsammans med en ökande efterfrågan på takportar från industribyggnadssektorn är den amerikanska dörrfjädermarknaden omkring fyra gånger större än i Europa. Denna möjlighet utnyttjar Lesjöforsbolaget Alcomex på bästa sätt.

februari 6, 2023

Lesjöfors var en av utställarna på Pharmapack i Paris 1-2 februari, den världsledande mässan för läkemedelsförpacknings- och medicinteknikindustrin. Debuten på mässan blev mycket lyckad och flera av Lesjöforsbolagen var representerade i montern.

januari 4, 2023

Lesjöfors har idag, via dotterbolaget Alcomex, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Amatec B.V., en holländsk fjäderdistributör. Genom förvärvet stärker Alcomex, och Lesjöforskoncernen, sin distributionsförmåga av standardfjädrar, i linje med sin ambition att bygga en ledande koncern inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

2022

december 22, 2022

På det stora hela har det varit ett bra år, med undantag av geopolitiska störningar kopplat till det tragiska kriget i Ukraina, samt utmaningar i leveranskedjorna. Vi gynnas av att Lesjöfors totalt sett står robust. Så även om vi tvingades stänga en fin verksamhet i Ryssland går koncernen bra och vi når i stort de mål vi har satt upp för året.

december 12, 2022

Lesjöfors är en flitig utställare på mässgolv över hela världen. Det främsta skandinaviska industrieventet Elmia Subcontractor följt av Valve World Expo i Düsseldorf i mitten av november var båda mycket framgångsrika.

november 24, 2022

Fjädrar är en viktig del av den upplevda kvaliteten i en överskjutande garageport för om dörrfjädrarna inte är välbalanserade rör sig inte dörren smidigt. Fjäderteknik är en komplex del av garageporten och en kombination av faktorer avgör kvalitet, livslängd och funktion hos fjädern.

oktober 24, 2022

En av Lesjöfors kärnmarknader – medicinteknik – växer snabbt. Rapporter visar att världsmarknaden för dessa produkter expanderar kraftigt. Lesjöfors är en kvalificerad leverantör av komponenter till branschen och uppfyller de rigorösa kraven på hygien och kvalitet.

oktober 3, 2022

I många av våra Lesjöforsbolag använder vi lärlingsprogram som ett strategiskt sätt att introducera, utbilda och behålla de bästa medarbetarna för framtiden. I Storbritannien har dotterbolaget European Springs & Pressings precis startat ett omfattande program för fem nya lärlingar.

september 22, 2022

Tung belastning ställer mycket höga krav på ett fordons fjädring. Bristfällig fjädring kan orsaka en rad problem så som minskad bromseffektivitet, däckslitage och svårigheter att styra. Det leder också till extra kostnader, något Lesjöfors kunnat reducera rejält tack vare en ny fjädringsdesign.

september 14, 2022

Lesjöfors har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Telform, en turkisk fjädertillverkare. Genom affären utökar Lesjöfors sin produktionsplattform, i linje med sin ambition att bygga den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

juni 28, 2022

Lesjöfors, som ingår i Beijer Alma-koncernen, har idag tecknat ett avtal om att förvärva tillgångarna och verksamheten i John Evans’ Sons INC., en ledande amerikansk fjädertillverkare. Genom förvärvet stärker Lesjöfors avsevärt sin närvaro i USA och position på marknaden för fjädrar till medicinteknik, helt i linje med sin ambition att bli den ledande koncernen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

juni 13, 2022

Fiske är både ett yrke, fritidsintresse och en sport över hela världen. Utövarna är ofta väldigt måna om att välja rätt utrustning och fiskelyckan sägs variera utifrån redskapen. Lesjöfors har nyligen fått äran att skapa en liten men viktig tråddetalj till en helt ny produktserie fiskedrag.

juni 2, 2022

Fjädrar perfekt anpassade till fjädrande golv för elitgymnastik är ett av de senaste utvecklingsprojekten för brittiska dotterbolaget Lesjöfors Heavy Springs UK.

maj 9, 2022

Kölnmässan Anuga FoodTec är en av de viktigaste mötesplatserna för den internationella mat- och dryckesindustrin. Som världens ledande leverantörsmässa täcker den alla aspekter av livsmedelsproduktion och efter två år av pandemi var mässgolvet fullt igen under sista veckan i april. Lesjöfors specialister på transportband för livsmedelsindustrin var på plats.

maj 5, 2022

Vi har nöjet att presentera ett mycket spännande kundcase – MoonBikes, utsläppsfria snöfordon. Tillverkaren kontaktade vårt holländska dotterbolag Alcomex för en skräddarsydd fjädersprint, vilket senare ledde till ett bredare samarbete med fordonets chassifjädrar.

april 21, 2022

Lesjöforsbolaget Lesjöfors Fjädrar AB i Sverige investerade nyligen i den största trådlindningsmaskin som någonsin tillverkats av Wafios.

april 4, 2022

Stora världshändelser påverkar oss alla på ett eller annat sätt och självklart även Lesjöfors verksamhet. Trots pandemi och krigstillstånd är vi ändå väl rustade för att fortsätta vår tillväxtresa. Läs koncernchef Ola Tengroths syn på marknadssituationen.

mars 28, 2022

Just nu sker många aktiviteter inom industrin för att öka produktiviteten på ett hållbart sätt och minska sårbarheten i de globala försörjningskedjorna. Ett av många projekt inom Lesjöfors är en helautomatiserad förpackningsprocess i Tyskland.

mars 17, 2022

Nu expanderar Lesjöforskoncernen till en ny europeisk marknad – Spanien. Vårt nederländska bolag Alcomex introducerar det högkvalitativa sortimentet av industrifjädrar och dörrfjädrar till marknaden på den Iberiska halvön.

mars 17, 2022

The Lesjöfors group expands business to a new European market – Spain. Our Dutch company Alcomex is taking on the challenge to introduce our superior range of industrial springs and door springs to the Iberian market.

mars 10, 2022

Låt oss presentera vårt nyaste bolag i Lesjöforskoncernen! Plymouth Spring är en högteknologisk tillverkare av fjädrar, stansade produkter, tråddetaljer och precisionsstift som är en språngbräda in på den amerikanska marknaden.

mars 7, 2022

The situation in Ukraine is a human tragedy. Our thoughts are with all those impacted by this humanitarian crisis. The Lesjöfors Group has decided to pause all operations in Russia until further notice.

februari 24, 2022

För att sätta större fokus på hållbarhetsfrågorna har koncernen rekryterat en hållbarhetschef. Anna Haesert har under många år arbetat med hållbarhet inom andra svenska industriföretag. Att se över hela värdekedjan, från inköp till slutprodukter, är ett av områdena att vidareutveckla.

februari 3, 2022

Lesjöfors lanserar nu ett nytt företag i koncernen när två av European Springs-bolagen i Cornwall, England, byter namn. De två enheterna bildar nu tillsammans det nya företaget Lesjöfors Heavy Springs UK och utgör en viktig aktör i koncernens nybildade affärsområde för tunga fjädrar.

2021

december 16, 2021

Lesjöfors har haft ett fantastiskt år som jag är väldigt nöjd och stolt över. Återigen har vi glädjen att få prata om ett ”rekordår” med både resultat och omsättning på högre nivåer än någonsin tidigare.

december 10, 2021

Lesjöfors har förvärvat tillgångarna och verksamheten i Plymouth Spring Company, Inc., en USA-baserad tillverkare av industrifjädrar. Förvärvet är ytterligare ett steg i Lesjöfors ambition att konsolidera marknaden för industrifjädrar och markerar en expansion på USA-marknaden där bolaget ser potential för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

december 6, 2021

I november tilldelades Lesjöfors en hedersam utmärkelse i Ryssland för ”bidrag till utvecklingen av branschen för fordonskomponenter”. Priset kallas World Automotive Component WAC (Russia MAK) 2021 award.

november 15, 2021

Nu söker Lesjöfors i västra Stockholm en operatör/kantpressare till bladfjäderavdelningen. Du kommer att tillverka fjädrar genom att bearbeta plåt i olika material och tjocklekar med bock- och stansverktyg. Beskrivning av jobbet: Som operatör kommer du

oktober 18, 2021

Att vara i framkant av den tekniska revolutionen har länge varit nyckeln till vår koncerns framgångar. Strategin fortlöper med nya investeringar och effektiviseringar och en ny högteknologisk maskin för banddetaljer i Storbritannien är ett av flera exempel i strategin.

september 17, 2021

Lesjöfors försäljning av gasfjädrar går som tåget över hela världen. Nya säljkanaler och säkra leveranser, i kombination med att ta igen efterfrågeminskningen från coronaåret, borgar för en hög tillgänglighet.

september 8, 2021

Lyckad kompetensöverföring inom Lesjöforskoncernen är nyckeln till en omfattande affär med en stor elbilstillverkare. Synergieffekter har lett till att tillverkning och leverans kan ske från flera platser globalt.

augusti 24, 2021

Lesjöfors produktomfång växer kontinuerligt. Nu erbjuder vi även dragande gasfjädrar som ger omedelbar kraft och hög säkerhet i applikationer som kräver en kontrollerad stängning. Produkten finns både i standardsortimentet och anpassas efter individuella önskemål.

juli 29, 2021

Lesjöfors har idag tecknat avtal om att avyttra 100% av aktierna i S&P Federnwerk GmbH.

juli 28, 2021

Lesjöfors har i dag förvärvat 88 procent av aktierna i Alcomex-koncernen. Genom affären får Lesjöfors tillgång till nya geografiska marknader och ett nytt produktområde, vilket är i linje med dess ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

juli 15, 2021

Nu söker vi dig som vill jobba med att underhålla lösningar, utveckla nya lösningar samt supportera användandet av vårt ERP system M3. ARBETSUPPGIFTER Du kommer som M3 specialist inom finans och logistik jobba dels med att assistera våra användare samt

juli 15, 2021

Lesjöforskoncernen med huvudkontor i Karlstad växer och rekryterar en ny medarbetare med god teknisk IT-kompetens inom EDI och integrationsområdet. För att tillhandahålla integrationslösningar via EDI krävs det att vi förstår kundernas krav och skapar

juni 24, 2021

Minns du den här tiden förra året? Läget var helt annorlunda; vi var mitt uppe i en kraftig nedgång och oron för framtiden och vart pandemin skulle ta vägen var stor. Ett år senare sker massvaccinationer av befolkningen världen över och konjunkturen har vänt.

juni 24, 2021

Metrol Springs är en av de senaste medlemmarna i Lesjöforsfamiljen. Med stora investeringar I ny maskinpark och tillgång till en större marknad ser framtiden ljus ut för den brittiska gasfjäderexperten.

juni 3, 2021

Det tyska Lesjöforsbolaget Velleuer har efter år av ökande orderböcker beslutat att utöka sina produktionsytor genom nybyggnation. De större ytorna medför stora möjligheter för automatiserade processer och effektivare logistik.

maj 4, 2021

Lesjöforsföretagen fortsätter att arbeta med hållbarhetsmålen, där lägre koldioxidutsläpp är ett fokusområde. Velleuer i Tyskland är ett bra exempel på hur en övergång till en grön energimix snabbt och enkelt kan sänka utsläppen med mer än hälften.

april 22, 2021

Upp och hoppa, nu är det vår! Inför en ny utesäsong med lek och hopp passar en nyhet om studsmattor perfekt. Lesjöfors specialframtagna trampolinfjädrar har nämligen bidragit till att göra North Trampolines matta Performer till en försäljningsframgång.

mars 30, 2021

Lesjöforsfjädrar får återigen en kritisk funktion i ett framtidsblickande studentprojekt. Hyperloop-konceptet innebär supersnabba, fossilfria transporter av både människor och gods. En studentgrupp från KTH är med på tåget och tävlar för att utveckla den banbrytande tekniken.

mars 25, 2021

Lesjöfors Fjädrar i värmländska Lesjöfors går den 1 april över till biogasol som är en fossilfri energikälla. Med den gröna omställningen sänks därmed utsläppen av koldioxid med 70-90 procent.

februari 25, 2021

Det är på Västgötaslätten det händer. Lesjöforsbolaget i Herrljunga har tagit ett nytt, spännande grepp för att inte bara ligga i framkant av fjäderutvecklingen utan även ta täten. Här har ett koncerngemensamt laboratorium för material och fjädrar nyligen invigts.

februari 25, 2021

Vi söker en serviceinriktad och erfaren säljare till Lesjöfors Stockholms Fjäder i Vällingby som vill ha ett självständigt och varierande arbete. Du ansvarar för hela den uppsökande säljprocessen från prospektering och mötesbokning till kundmöte och up

februari 18, 2021

2020 var ett utmanande år i många avseenden, men det fanns även positiva händelser värda att uppmärksamma. Ett exempel är ett pris som Lesjöfors China fått från det regionala styret i Xinqiao för ett dedikerat och framgångsrikt säkerhetsarbete.

februari 3, 2021

Sedan december 2020 är en solcellsanläggning som täcker 5 000 kvadratmeter av taket på Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo i bruk. Solcellerna är beräknade att producera el som täcker 25 procent av fabrikens årliga elförbrukning. För ungefär ett år sedan

januari 22, 2021

Siegenia-koncernen i Tyskland har utsett Lesjöforsbolaget Velleuer till Årets leverantör. Det är en prestigefull utmärkelse som är baserad på ett partnerskap med högkvalitativa produkter och pålitliga leveranser. Siegenia är en tysk tillverkare av ett

2020

december 18, 2020

Det behöver väl inte upprepas, men 2020 står verkligen ut som ett extraordinärt år. Periodvis har det varit oerhört tufft, men Lesjöforskoncernen är rustat för att klara motgångar. Och är det någon gång vi har visat prov på vår stabilitet så är det i år.

december 14, 2020

En av världens främsta leverantörer av applikationer för att stabilisera byggnader i jordbävningsområden har sin bas i sydvästra England. Lesjöfors levererar fjädrar med kritiska funktioner till företagets foglösningar. Vexcolt är ett brittiskt högtekn

december 3, 2020

Starten var lite långsam. Sen följde en tvär inbromsning och en gir rakt ner i diket. Väl tillbaka på banan en stabil fortsättning som övergick i ett race i full gas som sedan saktade ner till normal fart. Refererar vi till Svenska Rallyt här? Nej, det

november 26, 2020

Lesjöforsbolaget Stumpp + Schüle med tillverkning i Tyskland och Slovakien har gjort stora stra-tegiska investeringar i produktionsutrustning och i ökad digitalisering. Det är viktiga beslut för att vässa spetskompetensen och ska leda till framtida til

september 30, 2020

En ny maskin för punktsvetsning har medfört många fördelar för Lesjöfors fabrik i Lettland. Manuella arbeten har minskat och maskinen kan svetsa upp till sex punkter på en yta samtidigt, vilket ger en mångdubblad effektivitet.

september 8, 2020

I april invigdes Lesjöfors nybyggda fabrik i Lettland och verksamheten är i full gång. Den välplanerade anläggningen med hållbarhetsfokus, som är optimerad både för ökad produktivitet och medarbetarnas arbetsmiljö, har redan överträffat förväntningarna.

augusti 28, 2020

Lesjöfors med huvudkontor i Karlstad växer och rekryterar ny medarbetare med teknisk IT-kompetens som kommer att vara uppdelad mellan marknad och IT-support. Då detta är en ny roll i organisationen finns möjligheten att från start vara med att påverka och utforma rollens innehåll.

augusti 17, 2020

I juli 2020 fick John While Solutions i Singapore en förfrågan från Purdy Engineering i USA om att tillverka koniska tryckfjädrar för en rymdfarkost. Den effektiva utvecklingsprocessen som följde resulterade i en mycket nöjd kund och högpresterande fjädrar i rymden.

juni 15, 2020

Efterfrågan på medicinsk utrustning är mycket hög världen över till följd av utbredningen av covid19. Lesjöforsbolaget John While Solutions i Singapore har nyligen fått en stororder av tråddetaljer för en viktig funktion i livräddande apparatur. Det am

maj 22, 2020

Det nederländska Lesjöforsbolaget Tribelt är specialiserat på tillverkning av transportband i metall. Många kunder är livsmedelsproducenter. En kund är McCain Foods där Tribelt förser de europeiska produktionsanläggningarna med transportband.

Drivfjädrar används ofta för mekanismer som drar tillbaka eller lindar sladdar, kablar och slangar eller för att driva mekanisk apparatur. Du hittar drivfjädrar i många vardagsapplikationer såsom i bilens säkerhetsbälten, startmotorn till din gräsklippare, dammsugarens kabelvinda, persienner i fönstren, hundens flexikoppel, mekaniska klockor, utdragbara måttband och till och även i hjälpmedel för läkemedelsdosering.

april 14, 2020

Inom Lesjöforskoncernen finns flera bolag med många års erfarenhet som leverantörer av komponenter till medicinteknikbranschen. Nedan följer några exempel på fjäderprodukter som vi levererar till denna nu högaktuella bransch.

mars 31, 2020

som drabbats av leveransstopp i krisens fotspår hört av sig till Lesjöfors. Tack vare att vi har tillverkning på många platser världen över, har leveransproblem kunnat lösas omgående.

mars 27, 2020

Vår värld står inför stora utmaningar och vår grupp måste anpassa sig till rådande omständigheter och bidra till att minimera risken för spridning av coronavirus. Vi vill vara transparenta om hur vi påverkas, men också berätta om att vår kapacitet och leveransförmåga på många sätt är oförändrad.

Vid fabriken i Lesjöfors pågår spännande utvecklingsarbeten och tester. För att lösa förfrågningar som företaget fått om tunga fjädrar med hög hållfasthet som utsätts för höga temperaturer, har ett nytt material testats med framgång.

februari 25, 2020

Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan har nyligen investerat i både en ny lagerbyggnad och i supermodern produktionsutrustning. Med den nya Wafiosmaskinen blir kapaciteten betydligt större för fjädrar med komplex geometri.

februari 17, 2020

Det brittiska Metrol Springs är det nyaste bolaget i Lesjöforskoncernen. Deras gasfjädrar kan passa många unika kundkrav och lösningarna är effektiva. Ett exempel är en skräddarsydd städrutschbana som hjälper till att utnyttja lastbilsutrymmet mer effektivt.

februari 10, 2020

Lesjöfors marknad påverkades starkt av externa faktorer förra året. En generell nedgång i fordonsbranschen, osäkerhet kring Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina var några av dem. För att rusta för framtiden har Lesjöfors gjort stora investeringar i befintlig verksamhet och förvärvat högt kvalificerade fjädertillverkare.

januari 31, 2020

Högsäsongen för specialmässor är snart här och Lesjöforskoncernen ligger i startgroparna för intressanta och utvecklande diskussioner i mässmontrar över hela världen.

januari 2, 2020

Lesjöfors AB är glada över att kunna presentera sitt förvärv av aktierna i Metrol Springs Ltd, en ledande tillverkare av verktygsgasfjädrar, specialgasfjädrar och gasstruter, inom Storbritannien och andra globala marknader.

2019

november 27, 2019

Det brittiska Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings är en av Europas största tillverkare av fordonsfjädrar till stötdämpare. Genom en investering i en ny process för pulverlackering storsatsar företaget för att utveckla sin marknadsledande position.

november 22, 2019

Än en gång kan Lesjöfors summera fyra fruktbara dagar fyllda med inspirerande samtal och förfrågningar på Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping. Nio av de nordiska Lesjöforsföretagen samlades i en gemensam verksamhet och vårens diskussioner var otaliga i montern.

oktober 24, 2019

För att få bästa möjliga hoppegenskaper i en studsmatta krävs dragfjädrar med exakt uträknade egenskaper. Inte för hårda, inte för mjuka och med en lång livslängd. North Trampoline har med hjälp av Lesjöfors tagit fram en premiumprodukt som proffshoppare kallar ”världsklass”.

oktober 3, 2019

Haldex har framgångsrikt slutfört utvecklingen av skivbromsen ModulT tillsammans med en av världens största lastbilstillverkare, och börjar nu serieproduktion för en terränggående mindre lastbil. Lesjöfors levererar fjädrar och banddetaljer till skivbromsen från tre företag i koncernen.

september 27, 2019

Under de senaste decennierna har Lesjöfors vuxit internationellt och visat stark och lönsam tillväxt under ledning av Kjell-Arne Lindbäck, som kommer att gå i pension efter årsskiftet. Ola Tengroth har nu utsetts till bolagets nya vd.

september 25, 2019

Lesjöfors Tinglev i Danmark har från och med augusti utökat sin produktionskapacitet med nya maskiner från Wafios för att möjliggöra en snabbare produktion och ett ökat vårsortiment.

augusti 28, 2019

Lesjöfors arbetar sedan många år utan ansträngning inom miljö-, etik- och samhällsansvar i nära samarbete med vårt ägarföretag Beijer Alma. Gruppen sätter nu nya mål för den kommande femårsperioden med ett ännu större fokus på hållbarhet.

juni 26, 2019

Vid en ceremoni den 4 juni tog Velleuer emot den prestigefulla utmärkelsen Årets leverantör av världsledande motorverktygsproducenten Stihl. Velleuer belönas för utomordentliga leveranser med hänsyn till kvalitet, teknik, innovation, service och prisnivå.

juni 24, 2019

Material. Tillverkningsprocess. Konstruktion. Hur dessa tre faktorer samverkar är avgörande för en fjäders egenskaper. Forskning inom området finns inte i Sverige så Lesjöfors utvecklar själva den kunskap som behövs för att ta fram fordonsfjädrar som klarar de tuffaste kraven.

juni 17, 2019

Lesjöfors i Kina har arbetat hårt i många år för att bli en förstklassig leverantör till fordonsindustrin. Det målmedvetna arbetet har gett resultat samt dessutom fått positiva kvalitetseffekter för alla kundsegment.

maj 27, 2019

I tyska Velbert träffades nyligen 33 av Lesjöforsgruppens teknikspecialister för utbildning och diskussioner. Konferensen innehöll både föreläsningar, kunskapsöverföring och studiebesök. En av de viktigaste målsättningarna var att öka kunskapen om varje Lesjöforsbolags kompetens och kapacitet.

maj 14, 2019

Lesjöfors, en av Europas ledande tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer förvärvar holländska Spirbelt Beheer B.V. där bolagen Tribelt och De Spiraal ingår.

maj 2, 2019

Hannovermässan är världens största och viktigaste industrimässa med 6 000 utställare och 200 000 besökare årligen.. Lesjöfors var ett av de utställande företagen som representerade årets partnerland Sverige

april 26, 2019

Våra fjädrar används i alla möjliga vardagssituationer och har ofta kritiska funktioner i miljöer och applikationer. Ett extremt ovanligt användningsområde är dock hattar upphängda i Lesjöforsfjädrar på toaletterna till en av Londons mest exklusiva restauranger!

april 18, 2019

Visste du att Lesjöfors är en av de ledande leverantörerna av chassifjädrar och gasfjädrar till fordonsindustrin i Ryssland och närliggande länder? Under två intensiva dagar 6-7 april 2019, deltog Lesjöfors representanter på en myllrande mässa i Kazakstan som gav mycket positiva resultat.

april 2, 2019

2018 var ett minnesvärt år för Lesjöforskoncernen; vi har aldrig tidigare upplevt ett sådant uppsving i försäljningen. Vår strategi med en decentraliserad struktur där vi arbetar nära kundens verksamhet är vår främsta framgångsnyckel.

mars 28, 2019

Vid en ceremoni den 25 mars i Tianjin fick Lesjöfors Kinas VD Mikael Andersson det prestigefyllda priset ”Excellent Quality Supplier of 2018” av Danfoss, en av de ledande aktörerna inom klimat- och energiteknik.

mars 7, 2019

De anställda på Velleuer har stora möjligheter att utveckla sina färdigheter och ta nya steg i sina karriärer. Studiebesök hos andra industriföretag är ett sätt att öka kompetensen. en annan är vidareutbildning vid den lokala tekniska akademin.

februari 25, 2019

Lesjöfors norska bolag är en nyckelspelare för fjäderförsörjningen till landets tillverkningsindustri. I februari 2019 firar företaget 25 år på marknaden.

februari 14, 2019

Lesjöfors har nu släppt en ny version av vår 3D CAD-tjänst. Den nya versionen innehåller fler funktioner och och en mer användarvänlig sökmotor.

januari 18, 2019

Det brittiska Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings har nyligen investerat en miljon euro i en ny högteknologisk trådlindningsmaskin. Maskinen är toppmodern och den första av sitt slag i Storbritannien.

2018

december 19, 2018

Under två kunskapsintensiva dagar i Stockholm, träffades teknikspecialister inom Lesjöfors affärsområde banddetaljer för att djupdyka i tekniska frågor, gruppdiskussioner och nätverka.

december 12, 2018

I England har Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings gjort stora investeringar i maskinparken, bland annat i ett automatiserat system som reducerar spänningar. Detta utgör ytterligare ett viktigt kapitel I företagets 70-åriga framgångssaga.

december 6, 2018

Vårt breda produktsortiment har nu nått en helt ny kontinent – Australien. Landets ledande specialist på standardfjädrar, ASI Springs, har börjat sälja Lesjöfors vridfjädrar i rostfritt stål på den australiensiska marknaden.

november 20, 2018

Elmia Subcontractor är över för 2018. Aldrig tidigare har Lesjöforskoncernen fått in så många intressanta förfrågningar och så många nya leads som i år.

november 13, 2018

Fjädrar har varit centrala i ingenjörskonsten sedan före den industriella revolutionen och utgör nu en viktig del av dagens robotrevolution. I ett samarbete med franska Robot Studio levererar Lesjöfors fjädrar för framtiden.

november 5, 2018

Olje- och energibranschen i Norge upplever en uppgång efter flera år med reducerad aktivitet. Optimismen var märkbar på Offshore Technology Days (OTD), branschens årliga möteplats.

oktober 17, 2018

Det brittiska Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings har fördubblat sin produktionsyta i Cornwall genom köpet av en 2 000 kvadratmeter stor fabrikslokal.

oktober 9, 2018

Industrin i Finland upplever goda tider. Den stora optimismen visade sig inte minst av trängseln på Alihankinta, industrins årliga mötesplats. För Lesjöfors del innebär konjunkturen även personalförstärkning för att klara trycket.

september 26, 2018

Varje dygn träffar sjukvården i Storbritannien nästan en miljon patienter och antalet ingrepp har ökat stort de senaste åren. I syfte att minska antalet patientbesök har medicinteknikföretaget Sanandco utvecklat produkten MonitorMe som mäter och sänder hälsodata från patientens hem.

augusti 24, 2018

Finns det något mer fjädrande än en studsmatta? I gemene mans ögon är det säkert ett typiskt användningsområde för en fjäder. Självklart arbetar Lesjöfors med att utveckla marknadens bästa och mest hållbara dragfjädrar även för trampoliner.

juni 26, 2018

Det danska Lesjöforsbolaget i Tinglev har under en lång rad år visat imponerande resultat i träffsäkra leveranser. Nära nog full pott i de mätningar som görs år efter år, något som kunderna värdesätter mycket.

juni 26, 2018

Den organiska tillväxten som påbörjades andra halvåret 2017 fortsätter med full kraft även under 2018. Lesjöfors koncernchef Kjell-Arne Lindbäck summerar året i halvtid och blickar framåt.

juni 12, 2018

Digital teknik har nyligen implementerats i European Springs & Pressings fabrik i Cornwall vilket effektiviserat det dagliga arbetet för medarbetarna betydligt. Investeringen är ett led i Lesjöfors målsättning att ständigt effektivisera verksamheterna.

juni 5, 2018

Lesjöfors har ett ständigt fokus på att effektivisera produktionen vid alla enheter genom automatiserade processer. Som ett led i detta har en ny monteringsmaskin för kolvstänger installerats i det lettiska gasfjäderbolaget.

maj 3, 2018

För tredje gången har Lesjöfors Slovakien tilldelats en utmärkelse som en av de bästa underleverantörerna till världsföretaget Kiekert. Under 2017 var Lesjöfors näst bästa leverantör.

april 17, 2018

Fjädrar har oanade användningsområden. Ett av de mer ovanliga är en monter i en sportbutik på välkända Oxford Street i London för de senaste sportskorna från Nike.

april 6, 2018

Under energifyllda dagar 20-23 mars 2018 hölls industrimässan ESEF I nederländska Utrecht. Lesjöforsmontern var välbesökt och många produktiva diskussioner pågick med båda befintliga och potentiella kunder.

mars 13, 2018

I ett unikt samarbete har Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings specialtillverkat tryckfjädrar och dragfjädrar för teateruppsättningen Macbeth på the National Theatre i London. Fjädrarna har skapat en unik ljudbild i föreställningen.

februari 27, 2018

I värmländska Kil pågår ett unikt bilbyggarprojekt. Bilentusiasten Pelle Söderström är i slutprocessen med att färdigställa sin barndomsdröm; världens genom tiderna första och enda raka 16-cylindriga bilmotor. I den enorma motorn finns specialdesignade ventilfjädrar från Lesjöfors.

februari 1, 2018

Lesjöfors har under många år sponsrat diverse studentprojekt med produkter och kunskap. Det ger inte bara en bra exponering av produkter utan visar också upp företaget som en högkvalificerad arbetsgivare.

januari 24, 2018

Lesjöfors A/S i Danmark har utsetts till årets företag 2017 i Bröndby kommun. Utmärkelsen har delats ut för det sociala engagemang företaget visat när man under många år tagit emot arbetslösa praktikanter.

2017

december 12, 2017

En ny utbildningsreform med traineeprogram har implementerats i Slovakien för att öka andelen kvalificerade tekniker i landet. Centrum B* har under 2017 gått med i programmet och anställt flera unga som kombinerar teknikstudier med praktik på företaget.

december 5, 2017

Lesjöfors har medverkat i ett innovationsprojekt där ett lås för hjulmuttrar på lastbilar tagits fram Den nyskapande tråddetaljen hindrar lastbilshjul från att ramla av med en enkel och återanvändningsbar anordning.

oktober 27, 2017

Lesjöfors standardsortiment har en unik bredd på världsmarknaden. Nya utgåvan av Lesjöfors fjäderkatalog har precis lämnat tryckpressen och innehåller fler artiklar än någonsin. Dessutom är indelningen tydligare och håller internationell standard, allt för att förenkla produktsökning.

oktober 16, 2017

StreetScooter, dotterbolag till Deutsche Post DHL, har arbetat målmedvetet för att göra elfordon (e-mobility) till standard i logistikbranschen. Det tyska Lesjöforsbolaget Velleuer levererar tråddetaljer till elbilarna.

oktober 10, 2017

Genom ett effektivt samarbete med Lesjöfors Industrifjädrar har teknikföretaget CEJN snabbt fått ut en ny produkt för snabbkoppling av el och luftladdning för räddningsfordon på marknaden. Produkten är en snabbkoppling för el- och luftladdare på räddningsfordon.

september 20, 2017

En vågfjäder kan vara den perfekta lösningen när utrymmet är begränsat. Vågfjädern ger samma kraft som en spiralfjäder eller tryckfjäder men med hälften av fjäderhöjden. Nu gör Lesjöforsgruppen en storsatsning på utveckling av konceptet.

juli 3, 2017

Lesjöfors är med 26 fabriker världen över ett globalt fjäderföretag med det kanske bredaste sortimentet. Via vår decentraliserade struktur och lokala arbetssätt där vi känner vår kund säkerställer vi bästa kundservice.

juli 3, 2017

Lesjöfors i Tinglev fokuserar starkt på att vidareutveckla företagets goda kundrelationer. Företaget har tre accesspunkter för kunder: inköp, konstruktion och logistik. Nu har företaget startat kundutbildningar i fjäderdesign.

juni 2, 2017

Det engelska Lesjöforsbolaget European Springs and Pressings har växt ur sin kostym. Under juni flyttar företaget till nya större och bättre anpassade lokaler i Huddersfield utanför London.

maj 15, 2017

Hannover Messe är en av världens största mötesplatser för industriteknikfolk. Under fem innehållsrika dagar 23-27 april mötte 225 000 besökare 6 500 utställare. Lesjöfors representanter var mycket nöjda med det stora intresset i montern.

april 28, 2017

År 2017 års stipendium ”Beijer Alma Scholarship” tilldelas i år Zigurds Sudints, utvecklingsingenjör på Lesjöfors i Lettland. Han får priset för sin idérikedom, motivation och kompetens.

april 5, 2017

Att hantera tillverkningen av en ny och innovativ produkt är varje ingenjörs dröm. Lesjöforsföretaget European Springs & Pressings fastnade direkt för projektet när man blev kontaktade av TapePal, tillverkare av tejphållare.

mars 24, 2017

Spiralspecialisten AB, dotterbolag inom Lesjöforskoncernen, har förvärvat fjädertillverkningen av svenska företaget Spiros AB – en fjädertillverkare med mer än 90 års erfarenhet inom branschen.

februari 27, 2017

Lesjöforsföretaget Velleuer har utvecklat en tillverkningsprocess av stansdetaljerna med extrema krav på renhet till den tyska bilindustrin. I en specialbyggd tvättutrustning rengörs, sköljs och torkas komponenterna.

februari 10, 2017

I slutet av året kom glädjande besked att Lesjöfors Automotive AB samt vårt norska säljbolag Lesjøfors AS fått utmärkelsen som årets leverantör av sina respektive kunder. Stort kundfokus och hög servicenivå lyfts fram som nyckelfaktorer bakom framgångarna.

januari 25, 2017

Den nya produktionsanläggningen för det slovakiska Lesjöforsbolaget Centrum B är nu officiellt invigd. Vid en ceremoni den 23 november klipptes banden för uppstarten av den hypermoderna fabriken.