Offshore

Lesjöfors står bakom ett effektivt verktyg som används inom oljeindustrin. Kunden, ett norskt bolag, förlorade både tid och pengar på att borrkronan ofta gav vika för hårda bergarter. Lesjöfors har arbetat fram en kraftfull lösning på problemet.

Lesjöfors samarbetar med ett norskt företag inom oljeindustrin. Det norska företaget förlorade både tid och pengar på att borrkronan ibland gick sönder när den träffade hårda bergarter i samband med borrning. Företaget på oljeriggen fick lyfta upp borren och ändra biten, vilket kostade både tid och pengar.

Lesjöfors fick uppdraget att utveckla ett specialverktyg som skulle minska belastningen när borrkronan kom i kontakt med hårda stenar. Lösningen var ett antal hållbara och tunga kompressionsfjädrar som kompenserade för trycket.

Men det var ett problem. Detta var de höga temperaturer som utvecklas under borrning, som påverkar egenskaperna hos kompressionsfjädern. Lesjöfors fick utveckla ett fjädermaterial som kunde klara de extrema temperaturförhållanden som uppstår vid oljeborrning.

Idag kan våra norska samarbetspartners arbeta obehindrat på oljeriggen. Processen har blivit ännu effektivare tack vare vår design, och hittills har inga liknande problem uppstått.

Vår ambition har alltid varit att hitta den effektivaste lösningen som möjligt, både för oss och för våra samarbetspartners. För oss är det mycket viktigt att våra lösningar har högsta kvalitet, och att de alltid levereras i tid och att vi alltid underhåller våra produkter. Detta utgör grunden för vår verksamhet.

Liknande kundcase

Liknande kundcase

Liknande kundcase