Stora framsteg i Lesjöfors China

Lesjöfors i Kina har arbetat hårt i många år för att bli en förstklassig leverantör till fordonsindustrin. Det målmedvetna arbetet har gett resultat samt dessutom fått positiva kvalitetseffekter för alla kundsegment.

Changzhou, Kina – Det mest synliga beviset för utvecklingen av Lesjöfors kinesiska företag är på fabriksgolvet som nu håller full internationell standard. Ett gott tecken på kvalitet är de många kunder och besökare som haft mycket positiva omdömen att ge efter sina besök.

Utrustad för framtiden

Lesjöfors China har gjort flera investeringar i utrustning för att förbättra miljö och säkerhet, till exempel vid kulbombning och hantering av damm, avgaser och spillvatten. Lesjöfors ägarföretag Beijer Alma ställer hårda krav på att alla företag i koncernen ska hålla hög internationell standard inom detta område.
– Det känns bra att vi inte bara lever upp till minimikrav utan nu är väl rustade inför ännu hårdare miljö- och säkerhetskrav i framtiden, säger Mikael Andersson, vd för Lesjöfors Kina.

Stora investeringar i produktionsutrustning

Företaget har även förbättrat sin produktivitet och konkurrenskraft på flera sätt. Ett talande exempel är den utökning av produktfloran som nu innefattar fjädrar med tråddiameter på upp till 8 millimeter vilket medfört uppdateringar i flera processer såsom spänningsanlöpning, kulbombning och slipning.

Vi har också gjort betydande investeringar i helautomatiska maskiner för sortering, packning och montering av fjädrar, stansade detaljer och bussningar. De flesta maskiner har kamerasystem och kraftmätning som ger en helt kontrollerad produkt utifrån uppställda kriterier. Genom att vi själva kan kontrollera alla steg i processen och garantera felfria produkter så kan kunden omedelbart ta detaljen vidare in i sina egna fullt automatiserade monteringsprocesser, säger Mikael Andersson.

Förbättrade kvalitetssystem

Kvalitetssystemet har utvecklats och förbättrats, inte bara utifrån synpunkter från interna och externa revisorer samt kunder utan även genom externa konsulter från TUV som är specialiserade på kvalitetsmetodik. Även här har företaget gjort flera investeringar, exempelvis ett system för kraftmätning från Microstudio som med hög precision mäter hela fjädersortimentet. Utrustning för 3D-scanning har också köpts in vilken jämför tillverkade detaljer med 3D-ritningar.

En annan nyhet är utrustning för saltspraytest som medför kortare ledtider och sänkta kostnader i uppstartsfasen av ett projekt. Dessutom finns nu ett statistiksystem från Rektron som gör det lättare att registrera, spåra och hantera mätdata.  
Vårt fokus på kvalitetssystem, metodik och utrustning har gjort att hela vår organisation nu har ett tankesätt som genomsyras av kvalitet vilket förstås kommer våra kunder tillgodo i slutänden, säger Mikael Andersson.

Ett kompetensnav inom koncernen

Vad är då det sammantagna receptet för en framgångsrik verksamhet i Kina? Mikael Andersson sammanfattar:
Under våra 14 år med verksamhet i Kina har vi kontinuerligt utvecklat vår tekniska kompetens vilket är en viktig hörnsten för framgångarna. Inom flera områden utgör vi numera ett kompetenscenter för hela Lesjöforskoncernen; system för skruvar och bussningar och djupdragna detaljer är sådana exempel. Sammantaget har stora investeringar och ett tydligt fokus lett till höjd kvalitet och nöjda kunder med bra tillväxt som följd.

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA