Medicinteknik

Fjädrar och stansningar för medicinteknik. Certifierad produktion som uppfyller de högsta renhetskrav.

Medicinteknik - en del av vårt DNA

Lesjöfors tillverkar och bistår medicinsk industri med tekniska fjädrar, bockade detaljer och stansningar i tråd- och bandmaterial som används i engångsprodukter, medicinsk utrustning och hygienrelaterade produkter.

Vårt växande nätverk av fabriker runtom i världen har expertis och utrustning för dina medicinska projekt.

Vi erbjuder innovative lösningar inom tillverkning, renlighet, paketering och automation, oavsett kvantitet eller applikation.

Våra medicintekniska högkvalitativa standarder uppnås genom toppmoderna produktionsanläggningar och produktionsteknik, ett stort utbud av produkter, användning av den senaste laboratorietekniken och certifierade standarder.

Compression Springs
Constant Force Springs
Power Springs
Compression Springs
Power Springs
Constant Force Springs

Injektorer för hantering av läkemedel

Automatiska injektorer, produkter för läkemedelsdistribution eller penninjektorer använder komponenter som tryckfjädrar, drivfjädrar, konstantkraftfjädrar, djupdragna detaljer. Dessutom finns stansningar och bockade detaljer beroende på design och applikation.

Användningen av tekniska fjädrar säkerställer korrekt dosering av läkemedel och en hög  säkerhetsnivå för användaren. Vi erbjuder automatiserade tillverkningslösningar för ekonomisk storskalig produktion, med hänsyn till de höga krav som finns på renlighet eller särskild paketering.

I fjäderproduktionen använder vi den senaste kameratekniken för att garantera att tillverkningsprocessen uppfyller rätt fjädertoleranser. Förutom teknisk renlighet har vi även en väl utvecklad kunskap vad gäller de krav som finns för organisk och biologisk renlighet på medicintekniska området.

Lansetter för provtagning

Tryckfjädrar, stansningar och bockade detaljer är vanligt förekommande komponenter i blodlansetter. Dessa komponenter ger en säker och exakt hantering av blodet genom certifierad teknisk renhet. Vår kontrollerade produktionsmiljö i kliniskt rena rum garanterar funktionen och renheten hos våra fjädrar, stansningar och bockade detaljer. En säkerställd kvalitetshantering uppnås genom specialutformade tvätt- och förpackningsmiljöer. Vår tillverkningskapacitet inom medicinområdet kännetecknas av en hög grad av automatisering, vilket möjliggör effektiv serieproduktion helt anpassad efter dina projektkrav. 

Compression Springs
Compression Springs
Compression Springs
Constant Force Springs
Bending parts
Compression Springs
Constant Force Springs
Bending Parts

Kontinuerlig glukosmonitorering

Genom att placera en sensor under huden kan en kontinuerlig glukosmonitorering utföras. Den senaste generationen av CGM-enheter (Continues Glucose Monitoring) använder ett tillbehör som styrs av konstantkraftfjädrar eller tryckfjädrar. Genom exakt beräknade vridmoment och tryckkrafter säkerställs att sensorn fästs säkert och bekvämt.

Hållbarhet är högt prioriterat inom Lesjöfors. Vi övervakar kontinuerligt vårt miljöavtryck genom dataanalys av våra produktionsanläggningar på plats och våra lokala leveranskedjor.

Sprutor

Sprutor till medicinteknologi använder främst tryckfjädrar. Fjäderteknik är det som styr frigörings- och indragningsmekanismer för säkerhetssprutor eller nålskydd. Beroende på applikation och specifikation konfigurerar och beräknar vi den optimala materialgraden och fjäderdesignen.

I de flesta fall används rostfria material i olika materialkvaliteter och ytbehandlingar. I början av ett projekt tar vi hänsyn till alla faktorer, inklusive fjäderseparation, renlighetskrav och serieproduktionsförpackningar samt vidare bearbetning av fjädern i den slutliga monteringsprocessen.

Compression Springs
Compression Springs
Compression Springs
Compression Springs

Blodprovtagning och infusionsteknik

En av de nyaste och vanligaste sätten för venprovtagning och infusion är via så kallade butterfly kanyler. För att undvika oavsiktlig överföring av infektion orsakad av nålstick, är butterfly-kanyler alltmer utrustade med komplexa infusionssystem eller nålskydd. Nålens indragande indragning kontrolleras av en tryckfjädrar.

På området blovprovtagning inom medicinteknik arbetar vi med de högsta kraven på teknisk och organisk eller biologisk renlighet. Detta når vi genom specialanpassade lokaler och automatiserad fjäderproduktion.

Utrustning för diagnostik och laboratorium

Precis som variationen av våra fjädrarbanddetaljerstansade detaljer och bockade detaljer, är applikationerna inom utrustning för diagnostik och laboratorier nästintill obegränsade. Exempelområden där fjädrar används skulle kunna vara applikationer inom radiologi (MRT), lansetter och blodsockermätare. Vår utrustning för produktion inom medicinteknik är anpassad för både medelstora och små produktionsbatchar. Expertisen inom fjäderteknik för diagnostik och laboratorieutrustning täcker hela produktionsprocessen, från tillverkning av prototyper till fullskalig serieproduktiostann. 

Compression Springs
Power Springs
Bending Parts