Medicinteknik

Tekniska fjädrar, bockade detaljer och stansningar till medicinsk industri. Certifierad produktion med högsta krav på renlighet.

Medicinteknik är en del av vårt DNA

Lesjöfors tillverkar och bistår medicinsk industri med tekniska fjädrar, bockade detaljer och stansningar i tråd- och bandmaterial som används i engångsprodukter, medicinsk utrustning och hygienrelaterade produkter.

Flera av våra fabriker runtom i världen har expertis och utrustning för dina medicinska projekt.

Vi erbjuder innovative lösningar inom tillverkning, renlighet, paketering och automation, oavsett kvantitet eller applikation.

Det är möjligt tack vare toppmoderna produktionsanläggningar och produktionsteknologi, en bred produktportfolio, senaste laboratorietekniken och certifierade standarder.

Compression Springs
Constant Force Springs
Power Springs
Compression Springs
Power Springs
Constant Force Springs

Injektorer för hantering av läkemedel

Automatiska injektorer, produkter för läkemedelsdistribution eller penninjektorer använder komponenter som tryckfjädrar, vridfjädrar, konstantkraftfjädrar, drivfjädrar. Dessutom finns stansningar och bockade detaljer beroende på design och applikation.

Användningen av tekniska fjädrar säkerställer korrekt dosering av läkemedel och en hög  säkerhetsnivå för användaren. Vi erbjuder automatiserade tillverkningslösningar för ekonomisk storskalig produktion, med hänsyn till de höga krav som finns på renlighet eller särskild paketering.

I fjäderproduktionen använder vi den senaste kameratekniken för att garantera att tillverkningsprocessen uppfyller rätt fjädertoleranser. Förutom teknisk renlighet har vi även en väl utvecklad kunskap vad gäller de krav som finns för organisk och biologisk renlighet på medicintekniska området.

Sprutor

Sprutor till medicinteknologi använder främst tryckfjädrar. Fjäderteknik är det som styr frigörings- och indragningsmekanismer för säkerhetssprutor eller nålskydd. Beroende på applikation och specifikation konfigurerar och beräknar vi den optimala materialgraden och fjäderdesignen. I de flesta fall använder vi rostfria material i olika materialkvaliteter och ytbehandlingar.

I början av ett projekt tar vi hänsyn till alla faktorer, inklusive fjäderseparation, renlighetskrav och serieproduktionsförpackningar samt vidare bearbetning av fjädern i den slutliga monteringsprocessen.

Compression Springs
Compression Springs
Compression Springs
Compression Springs

Blodprovtagning och infusionsteknik

En av de nyaste och vanligaste sätten för venprovtagning och infusion är via så kallade butterfly kanyler. För att undvika oavsiktlig överföring av infektion orsakad av nålstick, är butterfly-kanyler alltmer utrustade med komplexa infusionssystem eller nålskydd. Nålens indragande indragning kontrolleras av en fjäder.

På området blovprovtagning inom medicinteknik arbetar vi med de högsta kraven på teknisk och organisk eller biologisk renlighet. Detta når vi genom specialanpassade lokaler och automatiserad fjäderproduktion.

Utrustning för diagnostik och laboratorium

Precis som variationen av våra fjädrar, stansade detaljer och bockade detaljer, är applikationerna inom utrustning för diagnostik och laboratorier nästintill obegränsade. Exempelområden där fjädrar används skulle kunna vara applikationer inom radiologi (MRT), lansetter och blodsockermätare.

Vår utrustning för produktion inom medicinteknik är anpassad för både medelstora och små produktionsbatchar. Expertisen inom fjäderteknik för diagnostik och laboratorieutrustning täcker hela produktionsprocessen, från tillverkning av prototyper till fullskalig serieproduktion. 

Compression Springs
Power Springs
Bending Parts
Compression Springs
Power Springs
Bending Parts
Compression Springs

Inhalatorer och pumpstrayer

Tryckfjädrar, blockade detaljer och stansade detaljer används i inhalatorer och pumpsprayer. Här är kraven extra höga gällande teknisk, organisk och biologisk renlighet i produktionen. Därför tillverkar vi dessa produkter i specialanpassade miljöer.

Vi erbjuder en fullskalig renlighetskedja när det gäller val av material, tillverkningsprocesser och förpackningskoncept.

Medicinsk utrustning

Tekniska fjädrar, gasfjädrar, stansade och bockade detaljer är en väsentlig del av medicinteknik. De används i flera olika applikationer i små, mellanstora och stora kvantiteter.

Exempelområden är bland annat tryckfjädrar till sjukhussängar, drivfjädrar för olika sorters förflyttningshjälpmedel, konstantkraftfjädrar i röntgenutrustning, stansade detaljer i vagnar för patienttransporter, bockade detaljer i proteser och hörapparater etc.

gas springs
Power Springs
Stampings
Power Springs
Stampings
gas springs
Wire Forms
Compression Springs
Wire Forms
Compression Springs

Medicinska hygienprodukter

Kraven på hygien börjar bli oerhört viktigt. Våra kunder finns oftast inom medicinteknik, kosmetik och sterilisering. Våra tekniska fjädrar spelar en viktig roll i att säkerställa säkerhetsnivån på hygienartiklarna.

Förutom kraven på renlighet, precision och livslängd. Applikationer för medicinskaa hygienprodukter inkluderar även tvålbehållare, desinfektionsmedel, pappershanddukar samt ett antal applikationer inom kosmetik.

Med vår placering i Europa, Asien och Nordamerika uppfyller vi de högsta standarder som finns för kvalitet och leveransprestanda