Lärlingsprogram säkrar framtidens behov av fjädermakare

I många av våra Lesjöforsbolag använder vi lärlingsprogram som ett strategiskt sätt att introducera, utbilda och behålla de bästa medarbetarna för framtiden. I Storbritannien har dotterbolaget European Springs & Pressings precis startat ett omfattande program för fem nya lärlingar.

De nya lärlingarna har precis börjat sin utbildningsresa i European Springs & Pressings i Storbritannien med målet att bli kvalificerade ingenjörer. Stuart McSheehy, chef för European Springs & Pressings förklarar varför företaget har valt att använda sig av lärlingsplatser i sin rekryteringsprocess:

”Lärlingar och ny arbetskraft efterfrågas i allt högre utsträckning då tillverkningsindustrin i Storbritannien står inför den största kompetensbristen på över 30 år. Vi ser också en minskning av  unga personer som intresserar sig för tillverkningssektorn, vilket så småningom kommer att resultera i en omfattande arbetskraftsbrist vid kommande generationsskifte. En strategisk och fortlöpande rekryteringsprocess är därför avgörande där vi aktivt söker efter nya tekniska talanger.”

Betalt under utbildningstiden

En lärlingsutbildning är ett bra sätt att få in en fot i verkstadsindustrin samtidigt som deltagaren får betalt. Genom att kombinera klassrumsundervisning med praktik på arbetsplatsen erbjuder företag en ingenjörsutbildning som ger deltagarna möjlighet att få de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs för att uppnå de kvalifikationer som en godkänd ingenjör behöver.

Dagens tillverkare investerar i modern utrustning som smart teknik och automatiserad maskinvara, vilket har lett till att arbetssökande inte har rätt kompetens eller är omedvetna om de kvalifikationer och färdigheter som krävs för att fylla lediga tjänster. De behöver därför också informeras om fördelarna med att välja en karriär inom industrin.

Viktiga problemlösare

Ingenjörer är experter på problemlösning och utan deras specifika kompetens och kunskap skulle vi inte kunna stödja våra kunders tillverkningsprocesser och utvecklingskrav. För att främja lojalitet och kunna behålla personal har European Springs & Pressings startat ett målinriktat arbete för att skapa en professionell arbetsmiljö som vårdar personalens talanger och stödjer deras utveckling.

”Jag började min egen karriär i branschen som ingenjörslärling, så jag vet att det här är ett verktyg som både individen och företaget kan dra nytta av. Många av våra nuvarande anställda började som lärlingar och praktikanter innan de blev ingenjörer. Vi har många exempel på personer som arbetat sig vidare till viktiga befattningar som inköpschef, verkstadschef, kvalitets- och mätteknikchef och även högre chefsroller”, säger Stuart McSheehy.

Lesjöfors AB