automotive_snow_redcar

ETT TURBULENT ÅR FÖR LESJÖFORS EFTERMARKNADSDIVISION

Starten var lite långsam. Sen följde en tvär inbromsning och en gir rakt ner i diket. Väl tillbaka på banan en stabil fortsättning som övergick i ett race i full gas som sedan saktade ner till normal fart. Refererar vi till Svenska Rallyt här? Nej, detta är året i korthet för Lesjöfors Automotive.

Lesjöfors Automotive tillverkar ett omfattande sortiment av fjädrar för den europeiska eftermarknaden för bilar och lätta lastfordon samt lagerför ett stort utbud av gasfjädrar, bladfjädrar och fjäderkrampor. Kunderna utgörs i huvudsak av grossister och distributörer som förser den europeiska marknaden och världsmarknaden med reservdelar.

EN CYKLISK UTVECKLINGSKURVA

Reservdelsmarknaden är känd för att vara cyklisk och påverkas starkt av externa faktorer. Den övergripande samhällsekonomin har en stark inverkan på om människor beslutar sig för att investera i en ny bil eller om de behåller sin befintliga och underhåller den. Det är väl känt att i lågkonjunktur går ofta reservdelsmarknaden bra. En annan påverkansfaktor är vädret. Vid kalla vintertemperaturer ökar efterfrågan på reservdelar och det gäller speciellt för fjädrar. Men år 2020 kan inte jämföras med några tidigare konjunkturcykler. Nedstängningarna av samhällsfunktioner i länder världen över för att minska coronavirusets utbredning har kraftigt påverkat verksamheten. Ur ett producentperspektiv har efterfrågan dalat ytterligare på grund av markanta lagerförändringar i hela distributionskedjan.

Peter Dancer, utvecklingschef för Lesjöfors Automotive i Storbritannien förklarar hur situationen sett ut i landet, vilket också kan appliceras på de flesta andra marknader:

”April och maj var mycket utmanande månader som följde av de initiala nedstängningarna. Under sommaren när restriktionerna lättade började människor använda sina bilar igen och det såg vi också i orderböckerna. Glädjande nog överträffade sen försäljningen från juli och framåt förra årets siffror för att sedan sjunka till samma nivå som 2019 under de senare höstmånaderna när smittspridningen tog fart igen.”

FÖRBUD MOT BENSIN- OCH DIESELBILAR

En annan omständighet som påverkar hur reservdelsmarknaden kommer att utvecklas är förstås övergången till eldrivna fordon. Dagarna är räknade för bilar som drivs enbart med bensin eller diesel i Europa. I Storbritannien togs nyligen beslutet att tidigarelägga ett försäljningsförbud för sådana bilar till 2030.

Robert Glynn, vice vd och divisionschef för Lesjöfors IAM kommenterar:

”Vi ser liknande signaler i många länder och åtgärder har eller kommer att tas för att reducera fordonsutsläpp som bidrar till klimatförändringen. Transformationen av fordonsflottan kommer att kräva massiva åtgärder från regeringar i form av investeringar i infrastruktur samt att vi i leverantörsledet måste anpassa vår produktion till de nya förutsättningarna på marknaden. Vi följer utvecklingen noga och levererar redan idag chassifjädrar som reservdelar för fordon med förnyelsebar drift vilket gör oss väl förberedda för omställningen.”

POSITIV MARKNADSSYN PÅ LÄNGRE SIKT

De senaste tio åren har Lesjöfors Automotive vuxit stadigt till att kunna erbjuda världens bredaste utbud av chassifjädrar för reservdelsmarknaden. Lesjöfors är marknadsledande i Europa och har en dominerande ställning i många länder. Läget på respektive marknad utvärderas kontinuerligt och när det gäller Brexit har Lesjöfors investerat stort för att vara förberett på bästa sätt.

”Lesjöfors har expanderat maskinparken och produktionskapacitet i Storbritannien för att kunna tillverka majoriteten av produkterna i landet utifall att behovet uppstår. Lesjöfors är ett stabilt, långsiktigt företag med fokus på kvalitet, sortimentbredd och service. Även om ingen kan förutspå framtiden är jag övertygad om att vi kommer att se många toppar och dalar även under kommande år. Nu när 2020 går mot sitt slut ser vi positivt på framtiden när vi kan fortsätta utvecklas i takt med våra kunders behov”, säger Robert Glynn.

Lesjöfors AB