Öresundsbron

Lesjöfors skapade en teknisk lösning för Öresundsbron. Uppdraget var att få stopp på kraftiga svängningar som skapade oro bland trafikanterna. Genom tester och justeringar lyckades Lesjöfors ta fram en effektiv lösning på problemet.

Vid speciella vind och temperaturförhållanden kom flera av Öresundsbrons kablar i kraftig svängning. På sikt kunde det ha blivit ett hot mot hållfastheten.

Lesjöfors fick i uppdrag av huvudentreprenören att hitta en lösning på problemet. Flera avdelningar kopplades in och efter omfattande tester och justeringar inleddes produktionen.

Lösningen blev ett antal dämpare för de mest utsatta kablarna på bron. Varje dämpare består av ett rör som bland annat innehåller en tryckfjäder. Fjädern i sin tur uppbär en rörlig vikt som är utformad som en kolv och försedd med en rörlig ring. Med hjälp av den här ringen kan luftflödet på båda sidor om kolven regleras för varje kabel.

Dämparna har monterats parvis mitt på kablarna. Två av dem har försetts med lasermätare för övervakning och registrering av kolvens rörelse. Lesjöfors arbete blev en effektiv lösning på problemen.

Liknande kundcase

Liknande kundcase

Liknande kundcase