Lesjøfors europa

Tillgång till världens bredaste fjäderutbud och kompetens i varje lokalt kundmöte

Lesjöfors är med 26 fabriker världen över ett globalt fjäderföretag med det kanske bredaste sortimentet. Via vår decentraliserade struktur och lokala arbetssätt där vi känner vår kund säkerställer vi bästa kundservice.

Karlstad, Sverige – Lesjöfors expansion inom fjäderområdet fortsätter. Vi omsätter nu cirka 2,1 miljarder kronor vid våra 26 fabriker runt om i världen. Varje bolag i gruppen har ett helhetsansvar för sin verksamhet med fokus på att serva kunderna inom alla de produktområden som Lesjöforsgruppen omfattar. Det nätverk av tekniska specialister som vi har världen över säkrar bästa tänkbara produktlösningar för varje kunds behov. Vi tänker storskaligt och globalt med arbetar småskaligt nära våra kunder.

Samma kvalitet oavsett var kunden befinner sig

Lesjöfors har idag en infrastruktur som medger att vi kan serva våra kunder över i stort hela världen med kanske världens bredaste sortiment av produkter inom fjädrar och pressade detaljer. Våra kunder i Europa med verksamhet i Asien eller Amerika kan vid behov få lokal försörjning av produkter även i verksamheter utanför Europa med samma goda service. Detta är en viktig grundpelare i vår framtida strategi.

Stark expansion väntas för nya produktområden

Produktmässigt är vi förmodligen bredast i världen vilket ger möjlighet för våra kunder att täcka hela sitt fjäderbehov med Lesjöfors som leverantör. Vi har ytterligare breddat vårt produktområde och investerar nu för att växa i våra relativt nya produktområden; höglindade vågfjädrar och power springs. Vi ser en stark framtida expansion för Lesjöfors inom dessa nya produktområden. Power springs tillverkar vi i USA, Mexiko och från 2017 även i Lettland. Höglindade vågfjädrar tillverkas av vårt bolag Stece Fjädrar i Sverige. Vi har även utökat vår standardkatalog med nya produkter inom bland annat dessa områden. Den nya katalogen, kompletterad med en hel mängd nya artiklar, lanseras om någon månad i augusti.

Expertisen svarar snabbt mot kundernas behov

Det är via förstklassig service och optimala produktlösningar som vi tillför kundvärden. Det decentraliserade arbetssättet som genomsyrar hela Lesjöforsgruppens företag säkrar engagemanget och närheten mellan våra kunder och tekniker. Samtidigt medför vår storlek och nätverk av tekniker att vi alltid har tillgång till spetskompetens inom de specifika områden där våra kunder har fjäderbehov. Detta är också en mycket viktig grundpelare i Lesjöfors strategi.

Vi är oerhört måna om att vårda vårt goda rykte och vårt mål är att alltid överträffa kundens förväntningar så att vår service och lösningar skapar nya möjligheter. Vi tror att vi har nått långt med detta och vi fortsätter på den inslagna vägen genom att hela tiden sträva efter att bli ännu lite bättre.

Lesjöforsgruppens medarbetare genom mig ber att få önska er alla en mycket skön sommar och ser fram mot att i nära samarbeten lösa era framtida fjäderbehov.

Kjell-Arne Lindbäck
Vd

Lesjöfors AB