Lesjöfors brittiska bolag expanderar med ännu en produktionslokal

Det brittiska Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings har fördubblat sin produktionsyta i Cornwall genom köpet av en 2 000 kvadratmeter stor fabrikslokal.

Cornwall, Storbritannien – European Springs & Pressings har under de senaste åren växt kraftigt med en 40-procentig omsättningsökning och personalstyrkan har ökat från 43 till över 60 personer. För fem år sen flyttade European Springs & Pressings sin verksamhet från Indian Queens till större lokaler i Redruth, men växte snabbt ur lokalerna. De nya lokalerna i Penryn gör att bolaget nu har över 4 000 kvadratmeter produktionsyta i Cornwall.

Stor investering för framtiden

Satsningen på att expandera verksamheten innebär ett nytt kapitel i företagets 70-åriga historia.
– Investeringen i fabriken i Penryn gör att vi kan satsa ännu mer både inom automotive och industridivisionen. Det ger stora möjligheter för ytterligare framtida tillväxt, säger Michael Gibbs, chef för European Springs & Pressings i Cornwall.

Fokus på fjädrar i industrisektorn

I den nya fabriken kommer tyngdpunkten att ligga på fjäderproduktion till industrisektorn; allt ifrån flyg- och tågindustri till livsmedelsindustrin och allt i spannet däremellan.
– Vi har bara i år investerat över tre miljoner pund i ny infrastruktur, maskinpark och ny teknologi. Det visar hur starkt tillverkningsindustrin går i den här regionen. Vi är mycket glada att vi fortsätter att vara en viktig del i den sydvästra tillverkningsregionen som omsätter 14 miljarder pund årligen, säger Michael Gibbs.

Minst 20 personer kommer att vara stationerade i de nya lokalerna och enheten planeras vara i full produktion under det fjärde kvartalet 2018.

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA