Lesjöfors avyttrar Stumpp & Schüle GmbH

Lesjöfors har idag avyttrat 100 % av aktierna i Stumpp & Schüle GmbH och dess slovakiska dotterbolag Stumpp & Schüle s.r.o.

Stumpp & Schüle är en fjädertillverkare med närvaro i Tyskland och Slovakien vars kunder huvudsakligen finns inom fordonsindustrin. Bolaget omsätter 2023 cirka 200 Mkr med cirka 140 anställda. Beslutet att avyttra Stumpp & Schüle har tagits efter en utvärdering av olika strategiska alternativ för bolaget då dess lönsamhet inte har varit tillfredställande för Lesjöfors.

Lesjöfors koncernchef, Ola Tengroth, kommenterar beslutet att avyttra verksamheten:

 ”Att avyttra bolag är ett undantag i vår verksamhet. Vi har under de senaste åren genomfört ett flertal förvärv, vilket har stärkt koncernen. Beslutet att avyttra Stumpp & Schüle kommer efter en noggrann utvärdering och mot bakgrund av att Stumpp & Schüles profil inte är i linje med våra strategiska prioriteringar och har begränsade synergier med våra andra bolag. Vi är övertygade om att Stumpp & Schüle kommer att ha en gynnsam utveckling med sina nya ägare.”

Lesjöfors AB