Kundcase

Lesjöforskoncernen har ett flertal bolag i Europa, Asien, Mexiko och USA. Om du vill kontakta oss, klicka på relevant företag.

Lesjöfors långa hantverkstradion av fjädertillverkning kombinerat med såväl stor materialkunskap som omfattande forskning och utveckling, ger oss ett ingenjörsmässigt övertag.

Studenter från universitet över hela världen deltar. Lesjöfors sponsrade Halmstadstudenter med fjädrar och beräkningar.

Utsläppen minskar när gaser omvandlas till elektricitet. En Lesjöforsdetalj bockad i komplicerad geometri har en avgörande funktion.

I mars 2019 skjuts en sondraket upp i rymden för forskning på elektroners densitet och temperatur i lägre jonosfären. I farkostens låssystem finns bladfjädrar från Lesjöfors.

Efter många nätter av sömnlöshet och värmande av mjölkflaskor kom nyblivna föräldrarna Jim och Farah Shaikh i Storbritannien på idén med en självuppvärmande nappflaska som värmer innehållet till idealisk temperatur.

Lesjöfors skapade en teknisk lösning för Öresundsbron. Uppdraget var att få stopp på kraftiga svängningar som skapade oro bland trafikanterna. Genom tester och justeringar lyckades Lesjöfors ta fram en effektiv lösning på problemet.

Lesjöfors står bakom ett effektivt verktyg som används inom oljeindustrin. Kunden, ett norskt bolag, förlorade både tid och pengar på att borrkronan ofta gav vika för hårda bergarter. Lesjöfors har arbetat fram en kraftfull lösning på problemet.

Fjädertillverkning är oftast en inte allt för glamorös bransch. Detta faktum förändrades när Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings bjöds in att designa en specialkapsyl till den kanske vackraste ginflaskan i världen.

Fjädrar från Lesjöfors återfinns som bekant i nästan alla hörn av samhället. Men visste du att fjädrar även har en kritisk funktion i filmskapares vardag?