Produktiv kokpunkt för livsmedelsindustrin

Kölnmässan Anuga FoodTec är en av de viktigaste mötesplatserna för den internationella mat- och dryckesindustrin. Som världens ledande leverantörsmässa täcker den alla aspekter av livsmedelsproduktion och efter två år av pandemi var mässgolvet fullt igen under sista veckan i april. Lesjöfors specialister på transportband för livsmedelsindustrin var på plats.

Det holländska Lesjöforsbolaget Tribelt är specialiserat på tillverkning av transportband i metall för livsmedelsindustrin och deltog med en monter på mässan. Vi ställde några frågor till Tribelts vd Henri Veldhuis om resultaten från Anuga FoodTec.

Varför deltog ni på Anuga FoodTec?

”Det är en betydande mötesplats för hela branschen och vi arbetar aktivt och målmedvetet för att öka varumärkeskännedomen och möta de viktigaste aktörerna inom detta fält.”

Vilka produkter visade Tribelt upp i montern?

”Besökarna fick möjlighet att uppleva hela vårt sortiment av transportband som vi tillverkar och som är speciellt anpassade till livsmedelshantering.”

Var det många som besökte er monter?

”Ja, även om det totala antalet besökare på mässan var lägre än 2018 då mässan hölls senast så hade vi många produktiva samtal i montern. Vi mötte både befintliga kontakter men även nya presumtiva kunder som visade stort intresse för våra lösningar. En hel del konkreta offertförfrågningar fick vi också med oss att jobba vidare med på hemmaplan.”

Brukar Tribelt ställa ut på liknande mässor?

”Europeiska branschföretag inom livsmedelsförädling är våra viktigaste kunder. Med det som utgångspunkt har vi valt att medverka på Anuga FoodTec och IBA som båda arrangeras vart tredje år. IBA anordnas i oktober 2023 nästa gång och då planerar vi att delta. Dessa två är de ledande mässorna i branschen och en fantastisk mötesplats för branschfolk.”

Ser ni andra vinster i att delta på branschmässor än rent affärsmässiga?

”När vi deltar i mässor och träffar OEM’s (Original Equipment Manufacturer), slutkunder, kollegor och konkurrenter får vi en känsla för stämningen på marknaden och hur företagen utvecklas. Detta är värdefull information eftersom det kan hjälpa oss att ta affärskritiska beslut inför framtiden.”

Lesjöfors AB