Branscher

Våra produkter är mångsidiga, vilket gör att de tillåter ett nästintill obegränsat spektrum av användningsområden. Vår kundbas är spridd inom många olika industrisektorer och branscher.

Lesjöfors är en marknadsledande fjädertillverkare. Vi har ett brett utbud av standardfjädrar, men skräddarsyr även lösningar när det behövs. Kunder väljer att komma till oss för att vi är en lojal samarbetspartner som skapar innovativa och effektiva lösningar på deras problem.

Vi på Lesjöfors levererar en stor del av våra produkter till kända, stora OEM-tillverkare och systemleverantörer.

Lesjöfors tillverkar och levererar ett stort antal olika komponenter till elektronikindustrin.

Huvudfokus för våra produkter för jordbruksindustrin är fjäderharvpinnar för maskiner och utrustning för gräsmarksskörd och jordbearbetning.

Lesjöfors fjädrar används i nästan alla typer av mekanisk utrustning.

Fjädrar som används inom hydraulindustrin kräver en hög och enhetlig kvalitet under hela produktionsprocessen.

Våra fjädrar som levereras till maskin- och verktygsindustrin finns i många olika material för olika miljöer.

Lesjöfors är en aktiv leverantör av medicintekniska fjädrar, stansade detaljer och trådformer till tillverkare av medicintekniska produkter.

Lesjöfors är känt för att producera tryckfjädrar som används inom offshoreindustrin.

Lesjöfors har mångårig erfarenhet av att arbeta med elkraftsproducenter över hela världen.

Våra produkter är mångsidiga, vilket gör att de tillåter ett nästintill obegränsat spektrum av användningsområden.