Starkare än någonsin efter rekordår

2018 var ett minnesvärt år för Lesjöforskoncernen; vi har aldrig tidigare upplevt ett sådant uppsving i försäljningen. Vår strategi med en decentraliserad struktur där vi arbetar nära kundens verksamhet är vår främsta framgångsnyckel.

Karlstad, Sverige – Lesjöfors-koncernen växer stadigt och under 2018 nådde vi försäljningssiffror på nästan 2,6 miljarder kronor (255 miljoner euro). Vi säkrar en bra kundservice för våra globala kunder tack vare 28 fabriker över hela världen. Det är uppenbart för oss att våra kunder uppskattar möjligheten till lokala kontakter och leveranser. Tack vare vårt omfattande nätverk kan vi garantera bästa möjliga service och kvalitet från alla våra lokala företag.

Starkt lokalt engagemang för kunden

Ett av våra huvudmål i vår verksamhet är organisk tillväxt. Våra lojala och hängivna medarbetare ger våra kunder bästa möjliga service och skapar förutsättningar för tillväxt. En ytterligare faktor som bidrar till måluppfyllelse är att vi visar våra globala kunder de möjligheter vi kan erbjuda lokalt på de marknader där de är verksamma. Här ser vi mycket goda resultat. Värt att nämna är utvecklingen i Asien där 28 av de totala faktureringarna under 2018 kom från nya affärer. Tack vare detta kan vi ytterligare stärka vårt erbjudande och den lokala kundservicen. Vi har kapacitet att ta oss an många fler projekt i Asien och andra marknader, så tveka inte att kontakta oss om du har behov.

Utökat vårsortiment

Som tidigare nämnts arbetar vi också hårt för att bredda vårt produktutbud. Ett exempel på detta är de kraftfjädrar vi lanserar i Europa och Asien baserat på teknik som utvecklats av vårt amerikanska företag. Vi kan nu erbjuda ett brett utbud av kraftfjäderprodukter tillverkade i Lettland, Mexiko eller USA. Dessutom utvecklar och utökar vi kontinuerligt vårt sortiment av lagerfjädrar som du hittar i vår digitala vårkatalog och webbshop.

Tillväxt genom förvärv och hållbarhet

Ett framgångsrikt sätt att etablera Lesjöfors på nya marknader har varit att förvärva lokala vårproducenter. Våra senaste tillskott i koncernen är vårproducenter i Asien och Sverige. Vi är öppna för ytterligare förvärv för att stärka vår närvaro globalt och vi arbetar metodiskt för att förverkliga nya spännande projekt.

Hållbarhet är avgörande för vår grupp och vi arbetar systematiskt med dessa frågor för att förbättra vår påverkan. Miljöhänsyn spelar en avgörande roll i våra investeringsbeslut och för att utveckla vår verksamhet. Vi kommer inom en snar framtid att ge dig några exempel i artiklar och nyhetsbrev från vår hållbarhetsagenda.

Utrustad för framtiden

Vår decentraliserade struktur med ett starkt nätverk av tekniker och produktionspersonal ar grunden för vår grupps långsiktiga framgång. Det lokala ansvar som för oss nära våra kunder är en absolut framgångsfaktor. Vi fokuserar på våra kunders bästa i allt vårt beslutsfattande.

Vi har upplevt en mycket god konjunktur men har märkt att vissa marknader nu minskar. Detta är främst relaterat till bilindustrin, som påverkas av både nya regler och av omställningen till fordon med lägre eller inga utsläpp. Vi vet att bilmarknaden är cyklisk och vi förväntar oss att efterfrågan kommer tillbaka. Förutom denna nedgång ser vi och möter industriföretag som visar fortsatt styrka.

I korthet är vi väl rustade över hela världen för att möta nya vårkrav med engagemang, kompetens och kapacitet. Du är mer än välkommen med din förfrågan!

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA