Nyutvecklade specialfjädrar öppnar nya vägar för tunga lastfordon

Tung belastning ställer mycket höga krav på ett fordons fjädring. Bristfällig fjädring kan orsaka en rad problem så som minskad bromseffektivitet, däckslitage och svårigheter att styra. Det leder också till extra kostnader, något Lesjöfors kunnat reducera rejält tack vare en ny fjädringsdesign.

Livet för en pickup är tufft. De har allvarliga uppgifter att utföra, har inte tid med krångel utan ska klara robust hantering i oländig terräng. Men titta lite djupare under dess machoskal och du finner en ingenjörskonst som är skräddarsydd för att hantera de tuffa förväntningarna. Det finns också krav på ökad nyttolast, vilket kräver en helt ny kvalitetsnivå på fjädringen.

Skräddarsydd fjäderlösning

En av de ledande fordonsaktörerna på den brittiska marknaden kontaktade Lesjöfors Heavy Springs UK för en specialdesignad fjädringslösning. En förbättrad fjädring skulle lösa ett upprepande viktproblem, reducera tidigare begränsningar i stor utsträckning samt minska efterföljande fjädringsskador på pickuper med tung belastning.

I ett nära samarbete med kunden för att förstå behoven, kunde de tekniska experterna på Lesjöfors designa och tillverka en fjäderlösning som uppfyllde alla krav och samtidigt ökade verksamhetens kostnadseffektivitet.

”Samarbetet mellan pickup-specialisterna och våra ingenjörer har också lett till utvecklingen av nya fjädringar speciellt för rullstolsanpassade mobila fordon”, säger Michael Gibbs, vd för Lesjöfors Heavy Springs UK.

Typgodkännande för den brittiska marknaden

När brittiska importörer tar in pickup-bilar har fordonen en lättare nyttolast och måste modifieras för de tyngre lasterna på den brittiska marknaden. Lesjöfors-teamet designade och utvecklade inte bara en fjäderlösning för att passa kundens krav, de fick också det viktiga erkännandet ”typgodkänd” för den brittiska marknaden, vilket är en enorm utmaning.

”Med en av de mest avancerade utrustningarna för tillverkning av tunga fjädrar kunde vårt team av ingenjörer arbeta på flera olika designlösningar, utveckla prototyper och prover som skapade rätt lösning för kunden. Tillsammans utvecklade vi en produkt som inte bara säkrade en ny fjäderlösning, vi levererade också en ny kostnadseffektiv produktlinje för kunden”, säger Michael Gibbs.

Lesjöfors AB