AUTOMATISERING OCH EFFEKTIVISERING HÖGT PÅ AGENDAN

Just nu sker många aktiviteter inom industrin för att öka produktiviteten på ett hållbart sätt och minska sårbarheten i de globala försörjningskedjorna. Ett av många projekt inom Lesjöfors är en helautomatiserad förpackningsprocess i Tyskland.

Att ligga i framkant inom Industry 4.0 ligger högt upp på tillverkningsindustrins agenda med digitalisering, artificiell intelligens, integrerade system, robotteknik, sensorer och automatiserade processer.

MINSKA KOLDIOXIDAVTRYCK

Investeringar i modern teknik drivs också av kravet på att minska koldioxidavtrycken. Moderna robotar och automation ökar energieffektiviteten och minskar därmed direkt energiförbrukningen i produktionen. Genom högre precision producerar de också färre felaktiga produkter, vilket är positivt för förhållandet mellan resursinsats och produktion.

HELAUTOMATISERAD FÖRPACKNINGSLINJE

Inom Lesjöfors arbetar vi  intensivt med frågorna och många projekt pågår parallellt.  Vid Lesjöfors distributionscenter i tyska Hagen finns sedan något år en helautomatiserad förpackningsprocess för chassifjädrar. Från Hagen skickas produkterna ut till hela Centraleuropa. Förpackningslinjen har många fördelar, bland annat kan den hantera fem gånger fler produkter än den tidigare, vilket innebär att den packar 10 000 fjädrar dagligen. Det optimerade arbetsflödet har lett till kortare ledtider och snabbare leveranser.

”Vi tror att det är den första helautomatiska förpackningslinjen inom området fordonsfjädrar. Våra kunder signalerar att det är en stor fördel med de kortare ledtiderna som detta medfört”, säger Richard Küpper, chef för Lesjöfors Springs GmbH i Hagen.

ÖKAR PRODUKTIVITETEN

Världsläget med global pandemi och  försämrat säkerhetspolitiskt läge har visat svagheten i de globaliserade försörjningskedjorna. Genom automatisering och med möjligheten att erbjuda våra kunder närproducerade konkurrenskraftiga produkter ökar vår produktivitet.

Lesjöfors AB