Tråddetaljer från Lesjöforsbolaget Velleuer i tyska el-postbilar

StreetScooter, dotterbolag till Deutsche Post DHL, har arbetat målmedvetet för att göra elfordon (e-mobility) till standard i logistikbranschen. Det tyska Lesjöforsbolaget Velleuer levererar tråddetaljer till elbilarna.

Velbert, Tyskland – Tack vare ett spektrum av elfordon kombinerat med över 10 000 eldrivna cyklar och trikes (trehjuliga cyklar) har Deutsche Post DHL idag den största elektriska fordonsflottan i Tyskland. StreetScooter är namnet på det av DHL helägda dotterbolaget som utvecklat de eldrivna fordonen in-house. Deutsche Post DHL planerar att byta ut hela arsenalen av post- och paketbilar med elfordon som laddas med el från förnyelsebara energikällor.

Krav på hög flexibilitet och expertis

StreetScooter kontaktade det tyska Lesjöforsbolaget Velleuer för produktion av tråddetaljer för fordonen. Velleuer kunde leva upp till StreetScooters höga krav på flexibilitet och tekniskt kunnande.

– Just nu levererar vi tre typer av trådprodukter till StreetScooter. Vi arbetar också på att utveckla en speciellt bockad trådprodukt. Alla produkter produceras i Velleuers fabrik i Velbert, Tyskland. Vi är glada att vi kan hjälpa detta unga, engagerade utvecklingsteam och ser en ljus framtid för dem vilket i förlängningen är en vinst för vår planet, säger Matthias Christ, Technical Sales på Velleuer.

Lesjöfors AB