Ett bra år med stora steg mot ett hållbarare Lesjöfors

Trots en vikande allmän konjunktur går Lesjöfors som tåget tack vare att vi har en bred kundbas som spänner över många olika sektorer. De förvärv vi gjort under året har gjort oss ännu starkare och vi har satsat stort inom några fokusområden. Vi har även tagit hållbarhetsarbetet till en ny nivå genom nya ambitiösa åtaganden.

2023 har varit överraskande bra för Lesjöfors och vi visar sammantaget ett gott resultat trots svagare efterfrågan generellt. Svaret ligger i att vi har en diversifierad kundportfölj som dessutom blir mer varierad för varje år som går. Det gör att vi står stabilt och är väl positionerade i sektorer som utvecklats starkt.

Två viktiga förvärv under året

Det holländska bolaget Amatec som ingår i koncernen sedan början av året är specialiserat på distribution vilket utgör ett stort stöd i den europeiska satsningen på standarfjädrar som vi nu gör. Tollman Spring är vårt tredje förvärv i USA på 18 månader och tillverkar fjädrar i mindre dimensioner. Våra tre amerikanska bolag ger oss ett fint utgångsläge i USA genom ett brett utbud av produkter. Lesjöfors är idag ett av de största bolagen på den amerikanska fjädermarknaden.

Tillväxt i utvalda fokusområden

Vi har identifierat några områden där vi just nu lägger in en extra växel då vi ser stora tillväxtmöjligheter. Vi investerar stort i en ny varmlindningslinje vid fabriken i Lesjöfors som tillverkar industrifjädrar i stora dimensioner. På den europeiska marknaden för standardfjädrar ska vi växa och har bland annat en förbättrad digital lösning för handel att se fram emot. Inom medicinteknikområdet ökar teknikinnehållet i produkterna vilket gynnar efterfrågan på våra komponenter i såväl Europa som i Asien och USA.

Vi ska bli nummer ETT inom hållbarhet

Hållbarhet är ett av våra områden jag är mest nöjd med 2023. Vi har skrivit under initiativet Science Based Target och därmed antagit utmanande klimatmål. Utvecklingen går nu i en rasande takt, där behoven av allt från hållbarhetsdata till ekodesignade komponenter ökar. Vi ligger i framkant på området och har startat flera projekt där vi kommit långt. Utöver att kartlägga den påverkan våra produkter och processer har går vi också ett steg längre. Vi implementerar datan i våra beräkningar som blir viktiga rådgivningsunderlag i dialogen inför era utvecklingsprocesser av nya produkter.

Ett stort tack till dig

Slutligen vill jag passa på att tacka för de fina samarbeten jag upplever vi har överallt i koncernen med er alla. Efter en välbehövlig ledighet vet jag att alla kollegor snart är redo igen för att diskutera nya, utmanande fjäderlösningar som tar oss in en spännande, hållbar framtid.

God Jul och Gott Nytt År!

Ola Tengroth, koncernchef  

Lesjöfors AB