Lesjöfors teknikspecialister vässar kompetensen ytterligare

Under två kunskapsintensiva dagar i Stockholm, träffades teknikspecialister inom Lesjöfors affärsområde banddetaljer för att djupdyka i tekniska frågor, gruppdiskussioner och nätverka.

Karlstad, Sverige – En av Lesjöfors viktigaste grundbultar är att vara i yttersta framkant vad gäller teknisk kompetens. Vilka behov kunden än har så ska Lesjöfors medarbetare kunna lösa problemet eller ta hjälp av en annan specialist inom koncernen. För att säkerställa kompetensen och sprida viktig kunskap ordnar Lesjöfors årligen möten för tekniker och försäljningspersonal, såväl för dem som jobbar inom industrifjädrar som banddetaljer.

Teknik och nätverkande på agendan

I slutet av november samlades ett 20-tal medarbetare i Stockholm för två dagars teknikmöte. Deltagarna kom från bolagen som arbetar med banddetaljer i Sverige, Lettland, Storbritannien och Tyskland. Stefan Musslinder, teknisk chef i koncernen hade satt ihop ett omfattande program som innehöll allt ifrån tekniska presentationer, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten inom många olika områden till en extern föreläsare från en av Lesjöfors samarbetspartners. Guidade rundturer på fabrikerna i Vällingby och Tyresö var också uppskattade inslag på agendan.

–  Deltagarna var mycket nöjda med träffen. Det är ett bra tillfälle att träffas personligen över geografiska och företagsgränser och dela med sig av kunskap och erfarenheter. Att vi fördjupar och delar med oss av vår djupa tekniska kunskap drar vi nytta av inom hela koncernen samt givetvis våra kunder i förlängningen,säger Stefan Musslinder.

Lesjöfors AB