INVESTERINGAR FÖR FRAMTIDENS SMART FACTORY

Att vara i framkant av den tekniska revolutionen har länge varit nyckeln till vår koncerns framgångar. Strategin fortlöper med nya investeringar och effektiviseringar och en ny högteknologisk maskin för banddetaljer i Storbritannien är ett av flera exempel i strategin.

Uppkomsten av smarta fabriker, maskinell inlärning och uppkopplade enheter har gett en ny dimension till den tillverkande industrin världen över. Under pandemin har begreppet ”Smart Factory” gått från koncept till brett genomslag inom tillverkningsindustrin.

VAD ÄR SMART FACTORY?

Smart Factory är ett samlande begrepp för krafter som driver på för att digitalisera den moderna industrin. Det kan vara en digitaliserad butik eller en anläggning som verkar genom uppkopplade maskiner, produktionssystem och enheter. Data som dessa intelligenta och automatiserade maskiner samlar in kan användas för att skapa rapporter kring områden för förbättringar, lösa pågående problem och förutse kommande utmaningar.

I Smart Factory ingår en kombination av samverkande teknologier som Big Data-analyser, molntjänster, AI (artificiell intelligens) och industriell IoT (Internet of Things). Varje del spelar en viktig roll för att kombinera fysiska och digitala uppgifter. Smart Factory-processen övervakar och integrerar alla system som därmed kan effektivisera prestanda och drift.

  • Industriell IoT – uppkopplade maskiner, processer och enheter för att data ska kunna utbytas mellan människor och maskiner.
  • Sensorer – byggs in i maskiner för att samla unik data i de olika stadierna av tillverkningsprocessen. Sensorer används ofta i realtidsflöden.
  • Molntjänster – för bearbetning, lagring och delning av data. Molntjänster ger en kostnadseffektiv och flexibel lösning där du kan fokusera på viktiga mätvärden och pågående problemlösning.
  • Big Data – insamling av data över tid ger en större överblick av processer och nyckeltal. I synnerhet hjälper Big Data till att identifiera återkommande fel.

NY INVESTERING I MASKIN FRÅN BRUDERER

I linje med vårt pågående investeringsprogram har det brittiska Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings nyligen investerat i en ny maskin från Bruderer, BSTA 410-110BA, samt en högprecionsmatare som avsevärt förbättrar kapaciteten för banddetaljer.

Den automatiserade teknologin ökar produktionstakten med upp till 1 600 slag per minut och ger ett helt anpassningsbart slag mellan 16 och 47 mm. Höghastighetsmaskinen är ett perfekt komplement i produktionen och används i princip för alla produkter som tillverkas.

Stuart McSheehy, vd för European Springs & Pressings kommenterar:

”Vår relation med Bruderer sträcker sig 15 år tillbaka i tiden och detta är den tredje nya maskinen vi köper in. Den schweiziska stansningsteknologin  är världsledande när det gäller precision som ger efterfrågade toleranser och flexibilitet. Vi ser maskinen som juvelen i kronan i vår maskinpark.”

EFFEKTIVISERADE PROCESSER

Den helautomatiska maskinen har odiskutabelt effektiviserat processerna vilket inneburit full produktivitet under hela covid19-pandemin. Investeringen är kritisk för den fortsatta expansionen och utvecklingen av företagets maskinpark för banddetaljer. Utöver detta är European Springs & Pressings i slutet av planeringsstadiet för 550 m2 utökade produktionsytor för banddetaljer.  Företaget beräknar 20 procent förhöjd produktivitet till följd av effektivitetsförbättringar.

Lesjöfors AB