FÖRNÄMLIG SÄKERHETSUTMÄRKELSE TILL LESJÖFORS I KINA

2020 var ett utmanande år i många avseenden, men det fanns även positiva händelser värda att uppmärksamma. Ett exempel är ett pris som Lesjöfors China fått från det regionala styret i Xinqiao för ett dedikerat och framgångsrikt säkerhetsarbete.

Lesjöfors China var ett av fem företag som myndigheten i Xinqiao utsåg i stark konkurrens med cirka 500 andra företag. Den prestigefyllda utmärkelsen Advanced Collectives of Safety Management bestod både av ett diplom och en symbolisk summa pengar. Mottagare var både Lesjöfors China och dess säkerhetsansvarige Shi Nian.

SÄKERHETSFOKUS I ALLA DELAR 

En säker och hälsosam arbetsmiljö har sedan många år högsta prioritet i Lesjöforskoncernen. För Lesjöfors China är det också viktigt att efterleva kraven i AON:s standard för skadeförebyggande åtgärder och riskbedömning samt lokala regleringar för att förebygga skador och tillbud i hela Kina.

Louis Tong, verksamhetschef för Lesjöfors China förklarar hur företaget arbetar fokuserat med säkerhetsfrågor:

”Innan vi började samarbetet med AON, var medvetenheten om 5S och säkerhetsfrågor på en låg nivå hos oss. Med ett dedikerat fokus på området under de senaste åren har vi fått kontinuerliga förbättringar och få olyckstillbud.”.

DAGLIGA SÄKERHETSRONDER

Mikael Andersson, vd för Lesjöfors China, berättar att företaget inte vilar på lagrarna trots framgångarna utan fler insatser är på gång:

”Vi har arbetat hårt och fokuserat med vår arbetsmiljö, men vi har fortfarande fler åtgärder vi kommer att introducera innan vi är nöjda. Ett viktigt steg blir att implementera Gemba Walk Management där dagliga rundturer i verksamheten ska uppmärksamma risksituationer för att vi på så sätt ska kunna åtgärda skaderisker och höja säkerhetsnivån ytterligare”,

ETT KOMPLETT FJÄDERSORTIMENT I KINA

Lesjöfors China erbjuder Lesjöforskoncernens kompletta produktsortiment främst till kunder i Kina, men servar även flera internationella kunder med konkurrenskraftig produktion och smarta lösningar i andra delar av världen. Merparten av kunderna är europeiska företag med verksamhet i Kina.

En av många viktiga framgångsfaktorer genom åren har varit hög teknisk kompetens inom fjädrar och banddetaljer. En annan stor fördel är styrkan i att vara en del av en större industrikoncern med teknisk support inom krävande områden vilket skapar långsiktigt nöjda kunder.

Lesjöfors AB