Lesjöfors Norge firar 25 år

Lesjöfors norska bolag är en nyckelspelare för fjäderförsörjningen till landets tillverkningsindustri. I februari 2019 firar företaget 25 år på marknaden.

Oslo, Norge – Företaget som är baserat i Oslo grundades den 1 februari 1994 och har från starten varit en naturlig partner för alla typer av fjäderbehov i den norska tillverkningsindustrin. I Norge lagerhålls ett stort utbud från standardsortimentet liksom ett utbyteslager av specialtillverkade fjädrar för kunder med ramavtal.

Strikta rutiner och snabba leveranser

Det norska bolaget kännetecknas av mycket långa kundrelationer; 20-25 år är inte ovanligt. De flesta tillverkningsbranscher finns representerade i det imponerande kundregistret. Många företag återfinns i olje- och gasindustrin där kraven är rigorösa på strikta rutiner och spårbarhet för produkter.

– Vi vet att våra kunder uppskattar våra medarbetares höga kompetens och servicenivå inom bland annat tekniska beräkningar och materialegenskaper för specialtillverkade fjädrar. Snabba leveranser från vårt lager med över 5 000 artiklar av fjädrar, gasfjädrar och vågfjädrar är också högt värdesatt vilket garanterar att kundernas verksamhet kan fortgå utan störningar när utbyten är nödvändiga, säger Erik Kolsrud Aas, chef för Lesjøfors AS.

Ljusa framtidsutsikter

Erik Kolsrud Aas ser en stor potential i marknaden för tallriksfjädrar i superlegeringsmaterial.
– Vi märker en ökad efterfrågan av tallriksfjädrar där Lesjöfors är en av få leverantörer i Europa med spetskompetens och tillverkningskapacitet. Vi kommer fortsätta vidareutveckla dessa möjligheter i detta segment i den närmaste framtiden.

Högkvalificerade medarbetare

Det norska teamet har tillsammans en lång erfarenhet inom fjäderbranschen. Den nyaste medarbetaren anställdes för elva år sedan och den genomsnittliga anställningstiden är imponerande 17,2 år. Erik Kolsrud Aas drar följande slutsatser:

Betydelsen av att anställa och kunna behålla kompetent och engagerad personal kan inte nog understrykas i tider när marknaden förändras snabbt och kunders krav höjs och blir allt mer utmanande.

För mer information om vår verksamhet i Norge, besök lesjofors.no.

Lesjöfors AB