Medicinteknisk utrustning – ett snabbt ökande produktområde

En av Lesjöfors kärnmarknader - medicinteknik - växer snabbt. Rapporter visar att världsmarknaden för dessa produkter expanderar kraftigt. Lesjöfors är en kvalificerad leverantör av komponenter till branschen och uppfyller de rigorösa kraven på hygien och kvalitet.

I en marknadsanalys från Fortune Business Insights beräknas marknaden för medicintekniska produkter växa från 495 miljarder USD år 2022 till 718 miljarder USD år 2029. Viktiga drivkrafter för marknadstillväxt är den ökande förekomsten av kroniska sjukdomar, stigande efterfrågan på sjukvård och nya, teknikdrivna innovationer.

En stigande efterfrågan

Den stigande efterfrågan på medicintekniska produkter kan relateras till ökningen av antalet slutenvårdsinläggningar samt kirurgiska och diagnostiska ingrepp. De ledande leverantörerna investerar tungt i forskning och utveckling för att tillgodose den växande efterfrågan på ännu mer avancerad apparatur. Covid 19-pandemin satte också strålkastarljuset på den medicinska marknaden när sjukvården världen över var tvungen att skjuta upp många icke-akuta operationer. Nu behöver sjukvården börja beta av vårdskulden för operationer och behandlingar som ställts in för bland annat ortopediska, dentala och andra nödvändiga, men inte akuta ingrepp, vilket har lett till en växande efterfrågan på medicinsk utrustning.

Brett utbud av fjädrande medicinkomponenter

Lesjöfors tillverkar och bistår medicinsk industri med tekniska fjädrar, bockade detaljer och stansningar i tråd- och bandmaterial för medicinska engångsprodukter, medicinsk utrustning och hygienrelaterade produkter. Våra komponenter används i såväl injektorer, sprutor, diagnostik- och laboratorieutrustning som i inhalatorer och pumpsprayer för att nämna några.

Mångårig medicinsk leverantör

För att möta efterfrågan på den globala medicinteknikmarknaden har Lesjöfors flera produktionsanläggningar runt om i världen med både kompetens och kapacitet för alla typer av projekt för medicinska fjädrar. John Evans’ Sons är en viktig aktör i Nordamerika. I Centraleuropa har Lesjöfors Slovakien gjort betydande investeringar i maskiner och processer som uppfyller de rigorösa kraven på renlighet och kvalitet.  I Storbritannien förser European Springs & Pressings marknaden med högteknologiska medicinska fjädrar. Singapore-baserade John While Solutions erbjuder medicinska lösningar för hela den asiatiska marknaden. Andra företag i koncernen är också erfarna och kvalificerade inom området.

Kontakta oss gärna för en genomgång av vad vi kan göra för att tillgodose era behov av skräddarsydda medicinska fjädrar.

Lesjöfors AB