Specialtillverkade fjädersprintar i elektriska snöfordon

Vi har nöjet att presentera ett mycket spännande kundcase – MoonBikes, utsläppsfria snöfordon. Tillverkaren kontaktade vårt holländska dotterbolag Alcomex för en skräddarsydd fjädersprint, vilket senare ledde till ett bredare samarbete med fordonets chassifjädrar.

MoonBikes är en tillverkare i de franska alperna och den första att utveckla helt elektriska snöskotrar. Idén till detta snöfordon föddes utifrån en enkel observation: på sommaren finns oändligt många transportmedel för att ta sig fram utanför vägsystemet. Vintertid är rörligheten i snötäckta miljöer mycket mer begränsad, dyrare och förorenande. Innovatörerna på MoonBikes funderade på hur människor skulle kunna transportera sig och utforska snölandskapet utan att lämna klimatavtryck. Lösningen blev en innovativ och kraftfull snöskoter med ett helt elektriskt drivsystem.

Flexibelt kundbemötande gav meraffärer

En representant från MoonBikes kontaktade det holländska Lesjöforsföretaget Alcomex för ett akut behov av fjädersprintar med en kritisk funktion till fordonet. Alcomex standardfjädersortiment täckte inte behovet, vilket ledde till en skräddarsydd lösning istället. Tack vare stort stöd från Alcomex fabrik i Brno lyckades fjäderspecialisterna möta MoonBikes behov, återkoppla snabbt och överträffa kundens förväntningar. Det ledde till att Alcomex nu är delaktiga även i tillverkningen av MoonBikes chassifjädrar.

”Det var en stor utmaning att klara de tekniska kraven och en riktig laginsats. Det nära och täta samarbetet mellan MoonBikes-teamet, produktionen i Brno och våra ingenjörer gjorde det möjligt att designa en högfunktionell lösning”, säger Marco Dekker, teknikchef på Alcomex.

Lesjöfors AB