INNOVATIVT TESTLABB SKA FÖRA FJÄDERUTVECKLINGEN FRAMÅT

Det är på Västgötaslätten det händer. Lesjöforsbolaget i Herrljunga har tagit ett nytt, spännande grepp för att inte bara ligga i framkant av fjäderutvecklingen utan även ta täten. Här har ett koncerngemensamt laboratorium för material och fjädrar nyligen invigts.

Lesjöforskoncernen storsatsar på att vidareutveckla sin specialistkompetens inom material och fjäderutveckling. Det nya laboratoriet består av två delar; en del är inriktad på fjädertester och den andra på material. Marknadsledande utrustning har köpts in och nu står labbet redo att börja användas. Att labbet hamnat just hos Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga beror på att mycket expertis redan finns samlad här. Dessutom fanns det redan tidigare ett mindre fjäderlabb på fabriken, vilket gjorde det ett naturligt centrum för att koncentrera och utveckla R&D-verksamheten.

HÅLLFASTHET I MATERIAL

Materiallabbet är en helt ny inriktning och består av utrustning för provberedning som kapning, ingjutning, slipning, polering och etsning. Här kan sedan hårdhetsprovning utföras med Vickers och metallurgin kan studeras i ljusmikroskop med upp till 1000x förstoring.

”Det är viktigt att öka förståelsen om hur olika material fungerar i olika situationer och applikationer för att kunna erbjuda materialval som är optimala för våra kunders individuella önskemål och förutsättningar. Detta är ett steg för att ytterligare stärka vår kompetens”, säger Stefan Musslinder, teknisk chef för Lesjöforskoncernen.

NÄRSTUDIER I FJÄDERNS EGENSKAPER

Fjäderlabbet fokuserar på undersökningar av egenskaperna i färdiga fjädrar. Det kan vara utmattningsegenskaper, relaxation, krypning och elasticitetsgräns, men även sekundära fenomen i fjädern som exempelvis sidolaster, stabilitet och belastningssymmetri.

”Syftet med labbet är dels att tillgodose ett ökande provningsbehov från våra kunder, men framför allt att kunna utveckla våra produktionsprocesser och vår kunskap om fjädrar och de material vi arbetar med. Vi hoppas att testlabbet kommer att bli ett europeiskt center för fjäderutveckling framöver”, säger Stefan Musslinder.

Sofia Hakansson