Spiralfjädrar & tråddetaljer

Våra fjädrar används i nästan alla industrisektorer, vilket kan vara kraftproduktion, pappers- och massaindustri, men även offshore, automation och infrastruktur.

Tråddiameter 0,03 - 26 mm för statiska, kvasistatiska och dynamiska belastningar

Ringar tillverkade av en lindad, spiralformad fjäder

Friformskomponenter med eller utan fjäderfunktion

Kall- och varmlindning från 0,03 till 65 millimeter i tråddiameter

Spiralformade vridfjädrar i tråddimensioner från 0,03 till 26 millimeter

Standard range

Lesjöfors sortiment av standardfjädrar består av över 12.000 olika artiklar som finns tillgängliga på lager. 

Se hela vårt produktsortiment

Lesjöforskoncernen är en global tillverkare med marknadens bredaste sortiment av fjädrar, gasfjädrar och banddetaljer.