Lesjöfors förvärvar Amatec

Lesjöfors har idag, via dotterbolaget Alcomex, tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Amatec B.V., en holländsk fjäderdistributör. Genom förvärvet stärker Alcomex, och Lesjöforskoncernen, sin distributionsförmåga av standardfjädrar, i linje med sin ambition att bygga en ledande koncern inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

Amatec distribuerar standardfjädrar och kundanpassade fjädrar med fokus på den holländska marknaden. Företaget har en hög teknisk kompetens och stöttar sina kunder genom hela inköpsprocessen, från produktdesign till slutprodukt. Bolaget har sex anställda vid sitt kontor och lager i Alphen aan den Rijn i Nederländerna.
 
”Amatec har en stark position på den holländska fjädermarknaden och genom denna transaktion tar vi ytterligare ett steg för att accelerera försäljningen av standardfjädrar i Europa.” säger Lesjöfors VD, Ola Tengroth.

För ytterligare information:

VD Lesjöfors AB, Ola Tengroth: +46 (0) 706 79 88 04

Lesjöfors AB