Lesjöforsbolag deltar i slovakiskt traineeprogram för rekrytering av unga tekniker

En ny utbildningsreform med traineeprogram har implementerats i Slovakien för att öka andelen kvalificerade tekniker i landet. Centrum B* har under 2017 gått med i programmet och anställt flera unga som kombinerar teknikstudier med praktik på företaget.

Myjava, Slovakien – I Slovakien går industrisektorn mycket bra och många företag växer tack vare stora investeringar. Till följd av detta så har en brist på kvalificerad arbetskraft uppkommit. Detta gäller särskilt i  Myiava-regionen i västra Slovakien där Lesjöforsbolaget Centrum B har sin produktionsanläggning. Arbetslösheten i regionen är bara 3,2 procent vilket innebär att i princip alla arbetsföra individer redan har ett arbete.

För att öka andelen unga med högre utbildning, har ett nytt utbildningssystem sjösatts där unga människor kan kombinera studier med praktik i företag. Företag som går med i programmet får en skattereduktion på upp till 3 200 euro per år och student.

Uppmärksammat av Slovakiens president

Utbildningsprogrammet är initierat av den slovakiska regeringen. När programmet presenterades i Myjava gästades evenemanget av en prominent gäst; Slovakiens president Andrej Kiska. Att utöka den tekniska kompetensen bland unga ses som en nyckelfaktor till fortsatt tillväxt i landet.

Resultatet är en fullt utbildad anställd

Under 2017 har Centrum B anställt nio unga som precis avslutat sin teknikutbildning samt två personer som fortsätter studierna ett år till och kombinerar dem med praktik/arbete på företaget. I september 2018 tar Centrum B emot fyra nya studenter i programmet. De studerar då på halvtid och praktiserar/arbetar på halvtid. Tack vare detta upplägg lär personen känna arbetsplatsen, arbetskamraterna och får en djup kunskap om produktionsprocessen i företaget. Programmet pågår i tre eller fyra år och resulterar i fullärda medarbetare som kan arbeta som högt kvalificerade operatörer.

– Vi tror mycket på att knyta unga människor till oss och utbilda dem till specialister i företaget. Vi har ett långsiktigt perspektiv på satsningen och deltar aktivt för att förfina den ytterligare i samarbete med utbildningen. Detta säkrar vår framtida kompetenstillförsel på ett mycket bra sätt, säger Ján Mačuha, vd för Centrum B.

(* Från och med 1 januari 2018 byter Centrum B namn till Lesjöfors Slovakien s.r.o.)

Lesjöfors AB