Lesjöfors ångar på – bryter tremiljardsvallen

Lesjöfors har haft ett fantastiskt år som jag är väldigt nöjd och stolt över. Återigen har vi glädjen att få prata om ett ”rekordår” med både resultat och omsättning på högre nivåer än någonsin tidigare.

Jämfört med normalåret 2019 presterar vi hela 25 procent bättre. En milstolpe når vi nu i december när vår omsättning bryter tremiljardersvallen. En annan var det största förvärvet i koncernens historia, köpet av Alcomex i juli. Förvärvet öppnar inte bara ett nytt produktsegment för oss, dörr- och portfjädrar, det ger oss flera synergifördelar inom försäljning och inköp samt en perfekt geografisk matchning.

En viktig förklaring till vår framgång är vår robusta struktur som klarar svängningar i marknaden och där leveranssäkerhet och kvalitet står högt upp på agendan. Vi drar också fördel av att Lesjöfors är decentraliserat med ett beslutfattande nära kunderna.

Ett modernare Lesjöfors

Vi arbetar målmedvetet med flera viktiga områden som är viktiga för vår långsiktiga utveckling:

  • Hållbarhet
  • Digitalisering
  • Medarbetarutveckling

Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare och är på sikt helt affärskritiska. I februari 2022 tillträder därför Anna Haesert i koncernledningen för att med sin expertis och sitt driv intensifiera arbetet inom området.  Vi har även startat digitaliseringsprojekt inom flera verksamheter för att ställa om till Industri 4.0 där automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier står i fokus. Några delområden är att  hitta AI- och IOT-lösningar i produktionen samt smidigare verktyg för e-commerce och prognos. Det kan tyckas motsägelsefullt, men i digitaliseringsprocessen blir utvecklingen av medarbetare allt viktigare. Här arbetar vi med  struktur och process för att säkerställa att vi tar hand om och utvecklar vårt humankapital.

Prioriterade kund- och produktsegment

Inom segmenten Medical och Rail/Heavy Springs har vi gjort utökade satsningar genom att investera i teknisk utveckling, tillverkningskapacitet samt i försäljningsarbetet. Just nu har vi stort fokus på järnvägsprojekt, som är ett grönt transportslag. Det öppnar möjligheter för vår kompetens och våra produkter. Medical är ett område som växt under pandemin då efterfrågan på medicin- och hygienartiklar ökat. Tillväxten inom detta område kopplar vi också till nya förvärvsmöjligheter.

Fler förvärv kommer

Och till sist. Vi kommer att accelerera förvärvstakten under nästkommande år. Ambitionen är att förvärva väsentligt fler bolag än vi har gjort historiskt. Vår prioritet är fortsatt Europa men även Nordamerika och Asien finns med i planen. Målsättningen är att ta en globalt ledande position inom branschen.

Vi ser fram emot att fortsätta diskutera dina utvecklingsprojekt och tar tacksamt emot alla synpunkter som kan göra oss till en ännu bättre fjäderpartner! Tack för att du är med oss på vår resa!

God Jul och Gott Nytt År

Ola Tengroth

Lesjöfors AB