STÖRRE YTOR I TYSKLAND TACK VARE ÖKADE AFFÄRSVOLYMER

Det tyska Lesjöforsbolaget Velleuer har efter år av ökande orderböcker beslutat att utöka sina produktionsytor genom nybyggnation. De större ytorna medför stora möjligheter för automatiserade processer och effektivare logistik.

Velbert, Tyskland – Under 2018 köpte Velleuer intilliggande mark till den befintliga produktionsanläggningen i Velbert och i december 2020 fattade ledningen beslutet om nybyggnation. I april 2021 satte den första grävmaskinen skopan i backen och byggnadsarbeten startade.

ETT BÄTTRE ARBETSFLÖDE

Den nya byggnaden kommer rymma expertis och den senaste maskinparken för tillverkning av komplexa stansningar. I den befintliga byggnaden fortsätter produktionen av trådfjädrar och utökas med välplanerade lagerytor. Där blir också större utrymmen för processer som tillför värde, bland annat montering av banddetaljer och rengöring.

Velleuers vd Frank Jahn kommenterar de tillkommande ytorna:
“Genom att separera tillverkningen av stansade detaljer från trådfjädrar och tråddetaljer vinner vi inte bara större utrymmen. Vi får även förbättrade arbetsflöden för våra anställda och effektivare logistik som gagnar våra kunder genom en högre servicenivå.”

AUTOMATISERADE PROCESSER

Den nya byggnaden kommer att möta de ökande krav som finns på energieffektivitet, vilket också är ett av koncernens fokusområden för att uppnå satta hållbarhetsmål. De större ytorna är nödvändiga för att företaget ska klara av att hantera de ständigt ökande affärsvolymerna och kraven på automatiserade processer. I slutet av 2021 räknar Velleuer med att de nya ytorna kan tas i bruk.

“Velleuer har de senaste åren vuxit inte bara med nya kunder utan även genom att befintliga kunder breddat sin affär med oss. Det ser vi som ett tecken på att vårt erbjudande ligger helt rätt för vår målgrupp. Vi är mycket förväntansfulla inför att få fylla de nya utrymmena med kompetens!”, säger Frank Jahn.

Lesjöfors AB