LESJÖFORS FÖRVÄRVAR ALCOMEX, EN LEDANDE OCH VÄXANDE EUROPEISK TILLVERKARE AV DÖRR- OCH INDUSTRIFJÄDRAR

Lesjöfors har i dag förvärvat 88 procent av aktierna i Alcomex-koncernen. Genom affären får Lesjöfors tillgång till nya geografiska marknader och ett nytt produktområde, vilket är i linje med dess ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.

Alcomex är en nederländsk tillverkare av dörr- och industrifjädrar, med en stabil, diversifierad och internationell kundbas inom ett flertal olika sektorer, så som garagedörrar, industriella sektionsdörrar, bygg, finmekanik samt fjädringssystem för eftermarknaden. Bolaget har en ledande ställning inom dörrfjädrar i Europa och en stark regional ställning inom industrifjädrar, med fabriker i Nederländerna, Tjeckien, Polen och Indien. Alcomex genererade intäkter om cirka 45 MEUR med god lönsamhet och omkring 350 anställda per april 2021 (rullande 12 månader).

I likhet med Lesjöfors fokuserar Alcomex på produktion av små till medelstora serier, med en hög grad av teknisk expertis och tonvikt på skräddarsydda lösningar. Genom affären får Lesjöfors tillgång till nya geografiska marknader och ett nytt produktområde (dörrfjädrar). Förvärvet erbjuder Lesjöfors en plattform för framtida tillväxt, såväl organisk som genom förvärv, och kommer att skapa möjligheter till korsförsäljning, samordning av inköp samt delning av best practice.

Beijer Almas VD, Henrik Perbeck, kommenterar förvärvet: ”Det här är en banbrytande transaktion för Lesjöfors och det största förvärvet i dess historia. Affären passar väl in i Beijer Almas modell med värdeskapande förvärv. Med det här förvärvet understryker Lesjöfors sin potential och ambition att skapa den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter.”

Lesjöfors VD, Ola Tengroth, kommenterar förvärvet: ”Alcomex resultat de senaste åren har varit imponerande och vi ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans. Lesjöfors och Alcomex har en liknande företagskultur och verksamhet samt kompletterande geografisk räckvidd, vilket ger en stark grund för korsförsäljning och andra värdeskapande aktiviteter. Vi är övertygade om att bolagen kommer att stärka varandra framöver.”

Efter affären kommer Alcomex nuvarande minoritetsägare och verkställande direktörer, Conrad Hietink och Jelle van Vliet, att förbli minoritetsägare och verkställande direktörer för att fortsätta att utveckla verksamheten. Som en del av Lesjöfors decentraliserade organisation kommer Alcomex att fortsätta bedriva sin verksamhet under eget varumärke och egen ledning.

Conrad Hietink och Jelle van Vliet, verkställande direktörer för Alcomex, kommenterar ”Under de senaste fem åren har vi mer än fördubblat vår kundbas och våra intäkter genom ett konsekvent fokus på kundservice. Våra medarbetare lever och andas för våra kunders behov och preferenser, såsom tillförlitliga led- och leveranstider. Detta, tillsammans med vår utveckling av tekniska lösningar, har utvecklat bolaget till en europeisk tillväxtplattform. Vi tror att vi med stöd av Lesjöfors kommer att påskynda, och stärka, vår expansion och utveckling som den mest kundfokuserade aktören i vår industri ytterligare.”

Joost Verbeek, Managing Partner för Nordian Capital, kommenterar ”Genom åren har Alcomex professionaliserat hela sin verksamhet signifikant. Affären med Lesjöfors markerar ett nytt strategiskt steg för Alcomex där bolaget fortsätter sin internationella tillväxtresa, både organiskt och via förvärv.”

FÖR MER INFORMATION:

Verkställande direktör och koncernchef Beijer Alma AB, Henrik Perbeck: +46 (0)18-15 71 60
Verkställande direktör, Lesjöfors AB, Ola Tengroth: +46 (0) 706 79 88 04

Lesjöfors AB