Kundutbildningar i fjäderdesign i danska Tinglev

Lesjöfors i Tinglev fokuserar starkt på att vidareutveckla företagets goda kundrelationer. Företaget har tre accesspunkter för kunder: inköp, konstruktion och logistik. Nu har företaget startat kundutbildningar i fjäderdesign.

Tinglev, Danmark – Genom lång erfarenhet vet personalen på Lesjöfors Tinglev att kundföretagens representanter ofta har bra teoretiska kunskaper i fjäderdesign. För att förbättra samarbetet ännu ett steg och förenkla utvecklingsprocessen så har Lesjöfors Tinglev startat kundutbildningar i fjäderdesign. Kundernas kunskap om vilka faktorer som påverkar fjäderns egenskaper och på vilket sätt, har genom kurserna utvecklats dramatiskt.

Nära samarbeten

– Vi vill vara med från början i utvecklingsprocessen i nära samarbete med kundernas utvecklingsavdelningar. Vi är övertygade om att när vi får personliga relationer med våra samarbetspartners och de utökade kunskaper om fjäderproduktion så blir slutprodukten bättre och processen smidigare, säger Kim Holm Jørgensen, Key Account Manager på Lesjöfors Tinglev.

Kundanpassade utbildningar

Hittills i år har Tinglev-fabriken hållit fyra kurstillfällen, varav tre i företagets egna lokaler och en på ett kundföretag i Österrike. De kundanpassade kurserna för utvecklingsingenjörerna består av två delar. Första delen är en överblick över Lesjöforsgruppens samlade utbud av produkter och breda kunskaper inom alla fjäderområden.  Andra delen är en föreläsning i fjäderdesign, materiallära, tillverkningsprocesser och hur olika faktorer kan påverka fjäderns egenskaper.

Om du är intresserad av ett liknande upplägg på ditt företag, fråga din ordinarie kontaktperson.

Lesjöfors AB