Die Lieferbedingungen

Inom De nordiska länderna:
Vi levererar enligt NL 17, ladda ner från Teknikföretagens hemsida.

Utanför Norden:
Vi levererar enligt ORGALIME S 2012. Dessa kan skickas till dig på begäran.

Kund levererad från brittiska företag:
Vi levererar enligt följande villkor.

Märken:
Observera separata leveransvillkor för alla våra varumärken. Dessa separata leveransvillkor kan tas emot från varje företag.

Leveranser:
Om en leveransklausul har avtalats måste den tolkas i enlighet med det inkluderande avtalet om INCOTERMS®. Om ingen leveransklausul uttryckligen har överenskommits ska leverans göras till Konkurrensverket på den plats som försäljaren fastställer.