HÅLLFASTA TRYCKFJÄDRAR I VERKTYGSSTÅL FÖR HÖGA TEMPERATURER

Vid fabriken i Lesjöfors pågår spännande utvecklingsarbeten och tester. För att lösa förfrågningar som företaget fått om tunga fjädrar med hög hållfasthet som utsätts för höga temperaturer, har ett nytt material testats med framgång.

Lesjöfors, Sverige – En av de förfrågningar som inkommit är via säljkontoret i Holland, där företagets kund velat ersätta tallriksfjädrar med tryckfjädrar i en applikation i vriddon för stora ventiler. Kraven var att tryckfjädrarna måste klara en arbetsmiljö på flera hundra grader och vara mycket hållfasta.

Interna diskussioner mellan flera bolag

Försäljningschefen kontaktade koncernens teknikchef Stefan Musslinder för att diskutera möjligheter och utmaningar. Via diskussioner med Per Davidsson, teknisk ansvarig vid fabriken i Lesjöfors, föddes idén att testa att tillverka tryckfjädrar i verktygsstål.

Tester och mätningar

Ett alternativ för fjädrar som ska klara extrema temperaturer är att tillverka dem i rostfritt stål eller att använda superlegeringar såsom Inconel eller Nimonic. Nackdelen är att de är mycket kostsamma jämfört med verktygsstålet. Dessutom är hållfastheten på dessa ganska låg i grova dimensioner. Därför såg Lesjöfors stor potential i fjädrar i verktygsstål och beslöt att tillverka prototyper och utföra tester.

Stefan Musslinder kommenterar utvecklingsprocessen:
”Vi tillverkade tio fjädrar i verktygsstål och provade varmhållfastheten genom att trycka dem till stumt tillstånd när de var mellan 200 och 300C. Vi kan på det sättet avgöra hur fjädrarna tål höga temperaturer. Testresultaten är mycket positiva och vi ser fram emot fler tester under längre tidsserier.”

Hög kvalitet och prisvärt

Potentialen för fjädrar i verktygsstål är stor då även Lesjöforsbolaget i Åminnefors, Finland, har fått förfrågningar från Asien på liknande fjädrar.

”Det är inte ovanligt att vi får förfrågningar på fjädrar som ska arbeta nära en ugn eller i flödesventiler för ånga till exempel. Tryckfjädrar i verktygsstål skulle kunna komma att bli ett mycket gott och prisvärt alternativ i många applikationer där fjädrar behöver klara en förhöjd temperatur”, säger Per Davidsson, teknisk chef för Lesjöfors Fjädrar i Lesjöfors.

Lesjöfors AB