Expansion och omlokalisering i England

Det engelska Lesjöforsbolaget European Springs and Pressings har växt ur sin kostym. Under juni flyttar företaget till nya större och bättre anpassade lokaler i Huddersfield utanför London.

Huddersfield, Storbritannien – Under det senaste decenniet har European Springs & Pressings (ESP) expanderat sin verksamhet enormt tack vare en ständigt större efterfrågan på företagets produkter. Företaget har nu omlokaliserats till större produktionsytor och med ett bättre läge närmare de stora motorvägarna J23 och J24 vilket medför förbättrade logistiklösningar.

– Vi är väldigt glada för företagets utveckling. Tack vare en effektivare logistik och förbättrade lagringsmöjligheter så säkerställer vi vår långsiktiga konkurrenskraft, säger Michael Gibbs, vd för European Springs & Pressings.  

Förbättrad logistik och större lager

ESP importerar stora mängder gasfjädrar och standardfjädrar från andra Lesjöforsföretag i Europa. I de tidigare lokalerna var det svårt att få plats med de mer än 12 000 artiklarna från katalogsortimentet. Med större lagerytor möjliggörs större import- och lagervolymer vilket dramatiskt reducerar leveranstider och kostnader. Ett konkret resultat är 24-timmars leveranser och kostnadsbesparingar för kunderna.

– Att inkludera alla verksamheter under ett tak erbjuder också större möjligheter för expansion på nya marknader. Läget i Huddersfield är perfekt och vi ser fram emot att bidra till områdets framgångar, avslutar Michael Gibbs.

Flytten till Huddersfield påbörjas under juni månad och beräknas vara helt genomförd i augusti.

Lesjöfors AB