STORA INVESTERINGAR I MASKINPARK FÖR GASFJÄDRAR I UK

Metrol Springs är en av de senaste medlemmarna i Lesjöforsfamiljen. Med stora investeringar I ny maskinpark och tillgång till en större marknad ser framtiden ljus ut för den brittiska gasfjäderexperten.

Metrol Springs grundades 1984 och är specialiserat på konstruktion och tillverkning av olika typer av gasfjädrar för bland annat verktyg och applikationer som kräver kontrollerade rörelser.

NYA MARKNADER ÖPPNAR SIG

Lesjöfors närvaro i Storbritannien, Europa, USA och Asien medförde att nya marknader öppnade sig för Metrol. Och inte bara det, utan den nya ägaren medförde också möjligheter för investeringar i den senaste maskinparken på marknaden. Med stöd och ledning av Lesjöfors har Metrol Springs fortsatt att blomma. Metrol har fått effektivt stöd både ledningsmässigt och finansiellt för att utveckla verksamheten på bästa sätt.

Rob Lamb, vd för Metrol Springs kommentar de större möjligheterna:

”Ända sedan Lesjöfors klev in som ägare, så har vi fortsatt att bredda vår marknadsnärvaro och förfinat innovativa försäljningstekniker och produkter. Särskilt har Lesjöfors decentraliserade ledningsstruktur gjort att vi kunnat behålla vår identitet samtidigt som vi haft tillgång till Lesjöfors samlade expertis och support.”

EFFEKTIVISERADE TILLVERKNINGSPROCESSER

Genom att installera automatiserade CNC-maskiner har Metrol processeffektiviteten att producera högkvalitativa och innovativa lösningar till konkurrenskraftiga priser. Även automatiserade maskiner för laddning och testning av gasfjädrar finns nu i maskinparken liksom en robotiserad gasfjäderladdare från CMZ. Utöver det har utrustning för lasermärkning köpts in, en maskin som klarar märkning av upp till 200 enheter per session.

”Med de nya maskinerna kan vi i de flesta fall producera produkter mycket snabbare och i större volymer, men även med mycket högre effektivitet och kvalitet. Vi kan även erbjuda printteknologi som gör att kundens logga eller serienummer kan tryckas på produkten. Det gör att vi kan ge kunden en helt unik och kundanpassad lösning”, säger Rob Lamb.

Lesjöfors AB