Vi klättrar i hållbarhetsranking

Vår höga målsättning inom hållbarhetsområdet ger resultat. Vi avancerar i ett hållbarhetsindex bland ledande företag i Sverige. Dessutom förbereder vi oss för en klättring i CDP-rankingen efter att ha åtagit oss åt att genomföra klimatåtgärder enligt Science Based Target initiative (SBTi).

Framsteg i hållbarhetsindex

Vi är glada att kunna meddela att Beijer Alma, där Lesjöfors är det största företaget, klättrar från 20:e plats till nummer 15 i årets Hållbara bolag-index. Det visar återigen att vi är en av de ledande aktörerna inom hållbarhetsarbetet bland toppföretagen i Sverige. Indexet genomförs av Lunds universitet och Dagens Industri, Sveriges ledande leverantör av affärsnyheter.

Anna Haesert, hållbarhetschef för Beijer Alma och Lesjöfors, kommenterar avancemanget i rankningen:

”Vi har accelererat vårt hållbarhetsarbete och fokuserar på att addera värde för våra intressenter, både som en möjlighet för framtida tillväxt och genom att bygga motståndskraft samt för att kunna efterleva kommande regelverk. Vi åtar oss att genomföra kraftfulla åtgärder för att minska vår klimatpåverkan och vi arbetar med cirkulära lösningar och innovationer som genomsyras av hållbarhet. Det är också viktigt att ligga i framkant med tanke på kommande omfattande regelverk för hållbarhetsrapportering som CSRD. Denna rankning visar att vi rör oss i rätt riktning på vår resa.”

Nästa steg i CDP inom räckhåll

En annan viktig hållbarhetsrankning genomförs i CDP*-rapporteringen. Lesjöfors rapporterar till CDP sedan 2014, och rapporten utförs av vårt moderbolag, Beijer Alma. Det är en omfattande redovisning av våra klimatåtgärder under det föregående året där vi specificerar utsläppen från varje dotterbolag och visar framsteg mot våra mål. Årligen höjer CDP ribban för varje nivå.

”Under de senaste åren har vi konsekvent rankats på nivå C, vilket är en bra nivå, men för rapporteringen 2023 ser vi möjligheter att ta nästa steg i och med att vi åtagit oss SBTi-målen. Vi förväntar oss att detta banar vägen för att nå nästa nivå”, säger Anna Haesert.

* Carbon Disclosure Project är en global ideell organisation som samarbetar med företag, kommuner och regioner för att redovisa deras miljöpåverkan, särskilt relaterat till koldioxidutsläpp och klimatförändringar. CDP samlar in data från tusentals företag och organisationer runt om i världen och gör sedan denna information tillgänglig för investerare, företag och allmänheten.

Lesjöfors AB