Lesjöfors Heavy Springs UK – fokus på en snabbt växande marknad

Lesjöfors lanserar nu ett nytt företag i koncernen när två av European Springs-bolagen i Cornwall, England, byter namn. De två enheterna bildar nu tillsammans det nya företaget Lesjöfors Heavy Springs UK och utgör en viktig aktör i koncernens nybildade affärsområde för tunga fjädrar.

Det nya affärsområdet fokuserar på att växa inom heavy springs-sektorn, det vill säga tunga industri- och fordonsfjädrar. Att samla kompetensen ger värdefulla synergier i produktsortiment och kapacitet mellan de specialiserade fabrikerna i England, Finland och Sverige. 

Stark efterfrågan

I England har orderböckerna varit på rekordnivåer det senaste året, försäljningen har ökat med 35 procent, personalstyrkan med 40 procent och ett nytt omsättningsrekord på 15 miljoner pund (cirka 190 miljoner kronor) sattes 2021. Under 2022 planerar Lesjöfors Heavy Springs UK massiva investeringar i ny maskinutrustning i storleksordningen en miljon pund (12,6 miljoner kronor).

”Som en del av vår globalt långsiktiga, framåtsyftande tillväxtstrategi har sektorn för heavy springs identifierats som ett av fyra viktiga tillväxtområden. Utvecklingen av anläggningarna i Cornwall till ett nytt Lesjöfors-varumärke är en naturlig väg mot framtiden för företaget,” säger Ola Tengroth, CEO för Lesjöforskoncernen.

Ett starkare affärsområde

Det nya företaget och namnet avspeglar ett enat team under varumärket Lesjöfors och de världsledande tunga fjädrar som koncernen tillverkar för kunder inom fordon, järnväg, jordbruk, offshore, gruvor, bygg och energi över hela världen.

Michael Gibbs, vd för det nybildade Lesjöfors-företaget kommenterar utvecklingen:

”Tillsammans med våra kollegor i Finland och Sverige utvecklas vi för våra kunders bästa genom högre effektivitet, fler investeringar och ett ständigt framåtblickande. Vi kan möta alla behov genom vårt växande och globalt konkurrenskraftiga nätverk för konstruktion, tillverkning och teknisk utveckling.”

Om Lesjöfors Heavy Springs UK

Det Cornwall-baserade Lesjöfors Heavy Springs UK är världsledande inom tillverkning av tryck-, vrid- och dragfjädrar med stor diameter, kapacitet finns från 3 mm till 65 mm. Heavy springs är samlingsnamnet för fjädrar i de stora tråddimensionerna.

Företaget är specialiserat på fjäderkomponenter för industriapplikationer och fordonsindustri och ingår i ett globalt nätverk för design, tillverkning och teknisk utveckling. Fjäderkomponenterna används i flera sektorer i några av världens mest extrema miljöer.

European Springs & Pressings i Kent, Storbritannien, kommer att fortsätta sin tillverkning som tidigare.

Lesjöfors AB