Leveranssäkerhet i toppklass i Danmark

Det danska Lesjöforsbolaget i Tinglev har under en lång rad år visat imponerande resultat i träffsäkra leveranser. Nära nog full pott i de mätningar som görs år efter år, något som kunderna värdesätter mycket.

Tinglev, Danmark – I Tinglev produceras till största delen tryckfjädrar i dimensionerna 0,2-4,8 mm, ofta i mycket höga volymer. Kunderna återfinns till största delen utanför Danmark i övriga Europa, Indien, Kina, USA och Mexiko. Maskinparken är uppdaterad och ligger i framkant tack vare flera nyligen gjorda investeringar. Utrustning för renhets- och livstidstester, prototyptillverkning och kvalitetskontroll är omfattande.

Extraordinära leveransresultat

Lesjöfors i Tinglev är också väl kända i marknaden för sin höga säkerhet i leveranser. De senaste årens mätningar, som utförs både internt och i vissa fall av kunder, visar på nära nog 100 % säkerhet, år efter år. Ett exempel är att en av företagets största kunder nominerade Lesjöfors Tinglev till den bästa leverantören för år 2017.

– Vi är mycket glada att vi definieras av våra kunder som träffsäkra och pålitliga. Det är ett arbete som är ständigt pågående och vi letar alltid efter förbättringar. Vår kund ska kunna lita på att en Lesjöforsfjäder alltid håller högsta kvalitet och levereras på det sätt och på den tid som vi kommit överens om, säger Kim Holm, försäljningsansvarig för Lesjöfors Tinglev.

Lesjöfors AB