SNABBA LEVERANSER ACCELERERAR GASFJÄDERFÖRSÄLJNINGEN

Lesjöfors försäljning av gasfjädrar går som tåget över hela världen. Nya säljkanaler och säkra leveranser, i kombination med att ta igen efterfrågeminskningen från coronaåret, borgar för en hög tillgänglighet.

I princip alla marknader där Lesjöfors säljer gasfjädrar har visat fina försäljningsökningar under 2021. Några segment särskilt värda att lyfta fram är produkter för båtar och fordon.

”HEMESTER” ÖKADE EFTERFRÅGAN PÅ BÅTAR

Försäljningen av båtar har utvecklats enormt under 2021 då många investerat i fritidsbåtar för semester på hemmaplan till följd av smittorisker och reserestriktioner. Detta har Lesjöfors även märkt av i orderböckerna för gasfjädrar.

På fordonssidan har försäljningen av gasfjädrar ökat både till husvagnar, släp, bussar och skåpbilar men även för lösningar inom interiör, styrkolumner och påbyggnader. Eftermarknaden (reservdelar) för fordon går också mycket bra. Kontraktstillverkare för industrin är en annan stor kundgrupp där efterfrågan ökat under året.

”Extra glädjande är att försäljningssiffrorna står sig bra inte bara jämfört med coronaåret 2020 utan även mot rekordåret 2019, vilket vi är mycket nöjda över”, säger Mårten Glas, vd för Lesjöfors Stockholms Fjäder.

HÖG TILLGÄNGLIGHET OCH FLER SÄLJKANALER

En viss del av ökningen kan tillskrivas det uppdämda behovet från 2020, då efterfrågan gick ned till följd av svallvågorna av coronapandemin. Men det finns ytterligare viktiga faktorer som bidragit till försäljningsökningen. Två förvärv har tillkommit i Lesjöforskoncernen; nederländska De Spiraal och brittiska Metrol Springs vilket har breddat både kompetens och marknadstäckning för gasfjädrar. Dessutom har fler nya medarbetare inom försäljning anslutit i Sverige och Tyskland.

”En mycket stor anledning till att kunder vänder sig till Lesjöfors är även vår höga tillgänglighet genom säljpersonal och webbshop. Tack vare vår lagerhållning av ett brett sortiment av standardprodukter och reservdelar kan vi i de flesta fall leverera mycket snabbt för de flesta behov, vilket vi ser att våra kunder värdesätter mycket högt”, säger Greg Lehman, produktchef för gasfjädrar på Lesjöfors Stockholms Fjäder.

INVESTERINGAR VÄNTAR

Den stora efterfrågan möjliggör fler investeringar i produktion och ny teknik inom den närmaste framtiden. Just nu pågår ett intensivt arbete för att identifiera svaga punkter i produktionen och därigenom kunna bygga underlag för kommande investeringar. Målet är att bättre kunna möta den växande efterfrågan vi har idag och våra kunders behov i framtiden med en hög andel automatiserad tillverkning.

Lesjöfors AB