Lesjöfors expanderar på USA-marknaden genom förvärv av Plymouth Spring

Lesjöfors har förvärvat tillgångarna och verksamheten i Plymouth Spring Company, Inc., en USA-baserad tillverkare av industrifjädrar. Förvärvet är ytterligare ett steg i Lesjöfors ambition att konsolidera marknaden för industrifjädrar och markerar en expansion på USA-marknaden där bolaget ser potential för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Plymouth, med säte i Bristol, Connecticut, USA, tillverkar kundanpassade metallfjädrar av hög precision, stansade delar och böjda tråddetaljer. Bolaget har en väletablerad marknadsställning, en bred kundbas och långvariga kundrelationer. Kundbasen består av över 600 kunder inom olika branscher som elektronik, järnvaror, industri, försvars- och bilindustri. Plymouth har 55 anställda och omsätter cirka 12 miljoner USD per år med god lönsamhet och en stark finansiell historik.

Lesjöfors verkställande direktör, Ola Tengroth, kommenterar affären: ”Lesjöfors har följt Plymouths utveckling över tid och vi är imponerade över bolagets utveckling. I och med förvärvet etablerar Lesjöfors en närvaro i USA inom industrifjädrar, och bolaget kommer att fungera som en plattform för framtida organisk och förvärvad tillväxt i regionen. Jag ser fram emot att samarbeta med bolagets ledning för att bygga vidare utifrån denna plattform och fortsätta utveckla och växa bolaget.”

Plymouths VD, David Devoe, tillägger: ”Det är mycket spännande att bli en del av Lesjöfors. Att få tillgång till Lesjöfors globala nätverk och breda kapacitet kommer att hjälpa oss att utveckla vår kundbas och att ta tillvara på nya affärsmöjligheter.”

Beijer Almas VD, Henrik Perbeck, kommenterar också affären: ”Med sin kundorienterade strategi och nära kundrelationer passar Plymouth perfekt ihop med Lesjöfors och Beijer Almas modell för värdeskapande förvärv. Affären stämmer väl överens med Lesjöfors ambition att bygga upp den ledande gruppen inom fjäder-, tråd- och bandkomponenter, och jag är optimistisk över de tillväxtmöjligheter den här affären kan möjliggöra i USA.”  

För ytterligare information:

Verkställande direktör, Lesjöfors AB, Ola Tengroth: 070-679 88 04
Vd och koncernchef Beijer Alma, Henrik Perbeck: 018-15 71 60

Lesjöfors AB