Lesjöforskoncernen

Den främsta partnern för alla fjäder- och banddetaljerprojekt.

Engagerad tillverkare med många års erfarenhet

Vårt uppdrag är att vara en pålitlig partner inom områden där vi kan bidra med vår kompetens, kunskap och kostnadseffektiva produktion av fjädrar och bandkomponenter.

Lesjöforskoncernen erbjuder det bredaste utbudet av fjädrar och banddetaljer till kunder inom olika branscher över hela världen. Med en unik kompetens inom högteknologiska, kundanpassade lösningar och en flexibel tillverkningskapacitet är Lesjöfors den främsta partnern för alla fjäderbehov.

Vi är stolta över vårt svenska arv och vår historia som startade redan 1675. Fjädertillverkningen startade 1852. Idag ägs koncernen av Beijer Alma, ett börsnoterat bolag på Stockholmsbörsen.

Global koncern med lokal närvaro

Vår koncern består av närmare 40 tillverknings- och försäljningsbolag i flera länder. Som en långsiktig och engagerad fjäderinnovatör fortsätter koncernen att växa med god lönsamhet, både organiskt och genom förvärv.

Lesjöfors varumärken och företag har starka lokala rötter och är ofta bland pionjärerna i sitt land. Dotterbolagen med eget varumärke är några av våra mest värdefulla tillgångar och många av dem är framgångsrika ledare på sina respektive marknader.

Kvalitets- och miljöarbete är mycket viktigt för vår verksamhet och är löpande punkter på agendan inom samtliga företag i Lesjöforskoncernen. Vi övervakar våra processer varje dag, ur ett miljöperspektiv, för att hitta förbättringsområden.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet, kvalitet och miljö.

Söker du efter fjädrar och banddetaljer?

Visselblåsning

Vår företagskultur ska genomsyras av transparens och en hög affärsetik. Som ett led i det behöver vi kunna identifiera potentiella oegentligheter på ett tidigt stadium. Genom vår visselblåsarfunktion kan anställda eller andra intressenter rapportera misstänkt oetiskt beteende eller olagligheter på ett tryggt och helt anonymt sätt.

Denna tjänst hanteras av vår ägare Beijer Alma.