Electric truck parked in front of Lesjofors branded warehouse, symbolizing sustainable logistics practices in the automotive industry

Eldrivna godstransporter minskar CO2-utsläpp med 95 procent  

Automotive AB, det nordiska logistiknavet för Lesjӧfors Automotive Aftermarket, har minskat sina scope 3-utsläpp betydligt med hjälp av förpackningsleverantören Stora Enso.

Stora Enso, som är en av världens ledande leverantörer av förnybara förpackningslösningar, har påbörjat ett samarbete med ett fraktbolag med elfordon. Det har möjliggjort en övergång från diesel till eldrivna transporter av företagets förpackningar till Lesjӧfors, vilket lever upp till Lesjӧfors mål om minskade scope 3-utsläpp. 

Partnerskapet säkrar reduktion av koldioxidutsläpp 

Projektet är en föregångare i Stora Ensos wellpappverksamhet och samarbetet mellan trion av hållbarhetsfokuserade organisationer har drivit fram en lösning som sänker CO2-utsläppen med upp till 95 procent. 

Anna Haesert, hållbarhetschef för Lesjӧfors säger: ”Samarbete är nyckeln till hållbara innovationer. Utvecklingsprojektet med Stora Enso är ett perfekt exempel på hur samarbete och gemensamma hållbarhetsmål med våra leverantörer och kunder har lett till innovation där alla gynnas – särskilt vår miljö.” 

Hållbara mål 

”Med vetskapen om Lesjӧfors mål att vara den främsta tillverkaren av hållbara lösningar för fjädrar och banddetaljer, ville vi hjälpa dem att nå sina mål och föreslog leveranser av våra produkter med eldrivna lastbilar för att minska deras scope 3-utsläpp”, säger Anna Hörberg, chef för Supply Chain, Corrugated Sweden, Stora Enso. 

I likhet med många företag som arbetar målmedvetet för att bli mer hållbara, håller allt fler också koll på sina scope 3-utsläpp. Detta är utsläpp som sker genom aktiviteter som inte ägs eller kontrolleras av företaget, men som indirekt påverkar värdekedjan genom att de orsakas av en tredje part som levererar produkter till företaget. 

Anna Haesert fortsätter: ”Lesjӧfors har åtagit sig en färdplan för att minska klimatpåverkan genom att fastställa mål för utsläppsreducering som är förankrade i klimatvetenskapen genom Science Based Target initiative (SBTi). Partnerskap är nyckeln för oss att kunna minska våra scope 3-utsläpp. Vi är mycket nöjda över att Stora Enso tillhandahåller denna nya elektrifierade leveranslösning.” 

Förbättrad effektivitet 

Utöver de lägre scope 3-utsläppen lastas lastbilen nu också mer effektivt, vilket innebär plats för fler produkter. Leveranser kommer nu var 14:e dag i stället för en gång i veckan, vilket minskar antalet transporter med 26 per år. 

Pågående hållbar resa 

Håkan Möller, CFO på Lesjöfors Automotive säger: ”Lesjӧforskoncernen tar hållbarhet mycket seriöst. Vi levererar miljontals fjädrar till den globala reservdelsmarknaden för fordon, vilket kräver många ton wellpappmaterial. Vi arbetar hårt för att vara mer hållbara där vi kan och utforskar även nya ekoförpackningar tillsammans med Stora Enso.” 

Lesjöfors logistikchef Bo Magnusson instämmer: ”När en mer hållbar möjlighet som denna elfordonslösning dyker upp så är vi inte sena att hoppa på den. Samarbetet fungerade utmärkt; Stora Enso lyssnade in vårt behov och hittade en ultimat lösning. Genom sitt kundfokus och sänkningen av koldioxidavtrycket för transporten av de produkter vi beställer har det fått oss att värdera dem som leverantör ännu högre.” 

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA