Ökad automatisering i lettiska gasfjäderfabriken

Lesjöfors har ett ständigt fokus på att effektivisera produktionen vid alla enheter genom automatiserade processer. Som ett led i detta har en ny monteringsmaskin för kolvstänger installerats i det lettiska gasfjäderbolaget.

Liepaja, Lettland – För att reducera manuella moment i tillverkningsprocessen arbetar Lesjöfors målmedvetet för att implementera ny och uppdaterad maskinell utrustning på alla enheter. På Lesjöfors Gas Springs i Liepaja, Lettland har de första stegen tagits i ett utvecklingsprogram för att automatisera produktionen av gasfjädrar genom en investering i en ny monteringsmaskin.

Snabbare produktion av hög kvalitet

Den helautomatiska maskinen monterar komponenter i en specifik ordning och nitar fast ändfästena i kolvstången. En speciell kamera granskar kvaliteten och stannar maskinen om något har monterats felaktigt.

– Vår nya maskin fungerar mycket bra och har snabbat upp vår process betydligt samtidigt som kvalitetskontrollen är säkrare. Vi ser mycket fram emot att vara en del av den fortsatta utvecklingsresan i Lesjöfors, säger Girts Ancevskis, vd för Lesjöfors Gas Springs i Lettland.

Lesjöfors AB