Lång erfarenhet som leverantör till medicinteknik

Inom Lesjöforskoncernen finns flera bolag med många års erfarenhet som leverantörer av komponenter till medicinteknikbranschen. Nedan följer några exempel på fjäderprodukter som vi levererar till denna nu högaktuella bransch.

Hög efterfrågan på medicinska detaljer

London, UK – European Springs & Pressings i Storbritannien är ett av de företag som producerar till medicinteknikområdet. Företaget levererar bland annat detaljer till respiratorer, injektionssprutor, patientsängar och elektroniska komponenter för sjukvården.

– Vi har utvecklat specialverktyg och producerat medicinska detaljer för hälso- och sjukvården i decennier, men en liknande efterfrågan som den för närvarande har vi aldrig tidigare upplevt. Vi har ställt om delar av vår produktion för att klara leveranser. Vissa av våra höghastighetsmaskiner går på högtryck och kan producera upp till fem miljoner fjädrar per timme. Vi är mycket glada att vi kan bidra med vår del till den så hårt belastade sjukvården, säger Stuart McSheehy, chef för European Springs & Pressings i London.

Andra medicinska fjäderlösningar

Ett axplock av andra lösningar Lesjöfors levererar är medicinska fjädrar som används i olika applikationer inuti kroppen som pacemakers, en förbättrad nålskyddad kanyl, en specialtillverkad tråddetalj som underlättar omvårdnad och teknologi som mäter hälsodata från patientens hem.

Uppfyller höga krav på renhet och hygien

De Lesjöforsföretag som tillverkar detaljer för medicinteknik eller läkemedelsföretag uppfyller alla de högsta kraven för renhet i produkter och produktionsmiljö. Vi kan säkerställa leveranser genom att vi har säljkontor och produktionsanläggningar för medicintekniska komponenter i många länder världen över.

Kontakta oss för förfrågningar inom medicinteknik

Lesjöfors har av naturliga skäl kontakt med många företag inom medicinteknologi och möter många kunder på specialmässor som exempelvis Medtec Ireland. Vi har dock utrymme för många fler leveranser av komponenter till denna bransch, så tveka inte att höra av dig om du har behov av fjädrar, gasfjädrar, stansade eller pressade detaljer.

Hör av dig till din vanliga kontaktperson eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast om din förfrågan.

Lesjöfors AB

TILLÄGGSMEDIA