Nyskapande snabbkoppling för räddningsfordon

Genom ett effektivt samarbete med Lesjöfors Industrifjädrar har teknikföretaget CEJN snabbt fått ut en ny produkt för snabbkoppling av el och luftladdning för räddningsfordon på marknaden. Produkten är en snabbkoppling för el- och luftladdare på räddningsfordon.

Herrljunga, Sverige – CEJN är ett ledande internationellt företag med bas i Skövde som tillhandahåller innovativa snabbkopplingslösningar. Produktsortimentet omfattar bland annat kopplingar för tryckluft, hydraulik och olika vätskor. Lesjöfors har ett mångårigt samarbete med företaget och levererar ett brett urval av komponenter. Samarbetet kännetecknas av en nära och tät dialog där många problem lösts tillsammans genom åren.

Produkt som förenklar vid utryckning

När CEJN under 2017 skulle utveckla en helt ny patenterad produkt – en snabbkoppling för el och luftladdning på räddningsfordon – behövdes en leverantör av bockade handtag. Några potentiella företag kontaktades och Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga var ett av dem. Efter genomgång av CEJNs specifikationer på radier och rakhet var det endast Lesjöfors som kunde leva upp till kraven.

– Utvecklingsprocessen har varit snabb, smidig och effektiv. Lesjöfors fick tidigt en prototyp som de använde för att skapa den optimala vägen och ta fram en första manuellt bockad variant. Vi är mycket nöjda med slutresultatet, säger Leif Nyfelt, produktansvarig på CEJN.

Tekniskt kunnande bakom den snabba processen
Någon liknande produkt fanns inte i Lesjöforssortimentet sedan tidigare, men tack vare det gedigna tekniska kunnandet om material, hållfasthet och bockningsmetoder kunde en lämplig produkt snabbt tas fram till en låg kostnad. En lösning som visade sig optimal för kunden och som inkluderades i den första utgåvan av slutprodukten.
– Snabbkopplingen har tagits mycket väl emot av marknaden och vi tror att den kommer att bli en storsäljare. Vårt samarbete med Lesjöfors är en starkt bidragande del, säger Leif Nyfelt.

Lesjöfors AB