Nytänkande produktion för detaljer med höga renhetskrav

Lesjöforsföretaget Velleuer har utvecklat en tillverkningsprocess av stansdetaljerna med extrema krav på renhet till den tyska bilindustrin. I en specialbyggd tvättutrustning rengörs, sköljs och torkas komponenterna.

Den tyska fjädertillverkaren Velleuer ingår sedan 2011 i Lesjöforskoncernen. Företaget har under många år varit en välrenommerad samarbetspartner till bilindustrin. För två år sedan inleddes ett projekt med en ledande leverantör till bilindustrin, där den färdiga produkten är en stansad aluminiumbricka med mycket höga krav på precision och renhet.

Rening av avgaser

Produkten används för motorstyrning i förbränningsmotorer som ska möta de höga kraven på rening av avgaser. Utvecklingsprocessen tog 15 månader innan idén förvandlades till en färdig produkt. Genom en specialbyggd tvättmaskin i produktionslinjen rengörs, sköljs och torkas komponenterna innan de lindas upp på en rulle för kvalitetsgranskning och lagring inför leverans.

Höga kvalitetskrav och täta kontroller

Kvalitet genomsyrar varje moment i processen för att garantera högsta kundnöjdhet. Under utvecklingsprojektet genomfördes tester regelbundet för att säkerställa den höga nivån på produkten och representanter från beställaren fanns ofta på plats för egna kontroller. Den aktuella detaljen produceras i par i ett progressivt stansverktyg, anslutet till produktionslinjen där en flerstegstvättprocess rengör produkten och paketerar den med ett luddfritt mellanskikt för transport.

– När vi konstruerade processen var det av yttersta vikt att förhindra bildandet av metallskräp och repor. Vi har gått igenom samtliga apparater och maskiner för att optimera renhetsgraden, säger Thomas Woltring, produktionschef för banddetaljer på Velleuer.

I det specialbyggda testlabbet finns utrustning för kontinuerlig processbevakning och möjligheter till förbättring. Miljön är skapad för att upptäcka partikelstorlekar mindre än 200 μm och är till stor del automatiserad för att uppnå reproducerbara resultat.

Specialiserad utvecklingspartner för produkter med hög renhet

Den nya standarden för tyska bilindustrin VDA nr 19, har legat till grund för utvecklingen av processen. Idag anses Velleuer som en av de mest kvalificerade underleverantörerna när det gäller utveckling av detaljer med extrema krav på renhet.

– Vi ser ett ökande intresse för produktion med högsta renlighetskrav hos många av våra kunder från vitt skilda branscher så vi ligger helt rätt i tiden. Varumärket Velleuer är en kvalitetsstämpel på både produkt och vårt lösningsorienterade arbetssätt, säger Axel Bitzer, säljtekniker på Velleuer.

För mer information, kontakta Velleuer.

Lesjöfors AB