Banbrytande medicinteknologi mäter och sänder hälsodata hemifrån

Varje dygn träffar sjukvården i Storbritannien nästan en miljon patienter och antalet ingrepp har ökat stort de senaste åren. I syfte att minska antalet patientbesök har medicinteknikföretaget Sanandco utvecklat produkten MonitorMe som mäter och sänder hälsodata från patientens hem.

London, Storbritannien – Sanandco utvecklar system för registrering och analys av patientdata baserade på molntjänster och ”big data” (stora datamängder). Utrustningen har hög tillförlitlighet och är enkel att använda, både för patienter och sjukvårdspersonal. MonitorMe är en produkt som med sin tekniska genialitet kan bidra till att minska den 120 miljarder pund stora sjukvårdsbudgeten i Storbritannien. I produkten finns avancerade fjädrar från Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings.

Sensorer registrerar och skickar hälsostatus hemifrån

MonitorMe är en telefonapparat som mäter en persons hälsovärden. Handtaget har sensorer som registrerar och skickar en persons temperatur, puls, syresättning och blodtryck tillsammans med ett svarsformulär om symptom över nätet till den digitala journalen. På så sätt kan en persons hälsoläge övervakas från hemmet i stället för att uppta tid och plats i sjukvården. Det inte bara sparar pengar och gör att svårare sjukdomsfall kan prioriteras av sjukvårdspersonal, det ökar även patientens livskvalitet när denne slipper lämna sin hemmiljö.

Framtiden för hälso- och sjukvården

Sanandcos vision är att förbättra villkoren för sjukvården utan att försämra för den enskilde patienten. Genom den kostnadseffektiva mät- och analystekniken kan kostnader reduceras betydligt.

– MonitorMe jämför mätresultat med tidigare värden och kan signalera till ansvarig sjukvårdsenhet i de fall avvikelser och varningssignaler upptäcks. Metoden är mycket effektiv och säker och utförs i individens trygga hemmiljö där läkning och tillfrisknande ofta går fortare. Detta är helt klart framtiden för sjukvården och vi är mycket nöjda med samarbetet med European Springs & Pressings som har en nyckelroll när det gäller att leverera högklassiga fjädrar till produkten, säger Julian Holmes, vd för Sanandco.

Flexibel produktion är en framgångsfaktor

European Springs & Pressings kan erbjuda en hög grad av flexibilitet i produktionsprocessen med både små och stora volymer och har levererat flera prototyper i utvecklingsskedet av MonitorMe, vilket varit en viktig framgångsfaktor.

– Vårt samarbete med medicinteknikbranschen är ofta omgärdat av sekretessförbindelser så det känns fantastiskt roligt att få delge framgångarna med MontitorMe. Betydelsen av denna teknologi har vi bara sett början på och vi är mycket stolta över att få vara en del i denna resa, säger Stuart McSheehy, chef för European Springs & Pressings i Beckenham.

Lesjöfors AB