Om Lesjöfors

Vi är en komplett leverantör av fjädrar och banddetaljer

Lesjöforskoncernen erbjuder det bredaste utbudet av fjädrar och banddetaljer till kunder inom olika branscher över hela världen. Med en unik kompetens inom högteknologiska, kundanpassade lösningar och en flexibel tillverkningskapacitet är Lesjöfors den främsta partnern för alla fjäderbehov.

Vi flyttar kontinuerligt fram vår marknadsposition genom förvärv och organisk tillväxt. För närvarande har vi tillverknings- eller försäljningskontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Slovakien, Lettland, Korea, Kina, Thailand, Singapore, Mexiko och i USA.

Jobba på Lesjöfors

Lesjöfors är en marknadsledande fjädertillverkare med välkända kunder över hela världen. Vi har ett brett sortiment av standardfjädrar, men vi skapar även anpassade innovativa lösningar efter kundens behov.

Senaste nytt

juni 26, 2020

Effekterna av utbredningen av Covid-19 på individer, samhälle och näringsliv saknar motstycke.

juni 25, 2020

2020 har präglats av oro och osäkerhet till följd av corona-virusets utbredning. Lesjöfors är inget undantag utan drabbades hårt av sjunkande efterfrågan. En snabb anpassning till situationen har dock gett goda förutsättningar för återhämtning. Vid års

juni 15, 2020

Efterfrågan på medicinsk utrustning är mycket hög världen över till följd av utbredningen av covid19. Lesjöforsbolaget John While Solutions i Singapore har nyligen fått en stororder av tråddetaljer för en viktig funktion i livräddande apparatur. Det am

Förvärv

Vårt breda nätverk, dedikerade resurser, engagemang, marknadsinsikter och samlade erfarenhet har genom åren visat sig vara viktiga konkurrensfördelar för de företag vi samarbetar med.

Vi har en decentraliserad organisationsstruktur som gör att du fortsätter att ansvara för din verksamhet, samtidigt som du får tillgång till hela vårt globala sortiment, vår expertis och produktion.

Kunskapsutbyte är nyckeln till vår styrka.

Kommande mässor

Engineering Solutions Live - FAST LIVE | Engineering Materials LIVE
Gaydon, Storbritannien // 16 – 16 september

Engineering Solutions Live samlar fyra viktiga teknikområden under ett tak, under en dag.

Medical Technology
Galway, Irland // 23 – 24 september

Visa upp innovativa medicintekniska produkter och lösningar för den irländska medicintekniska design- och tillverkningsindustrin.

SUBCON (SUBCON)
Birmingham, Storbritannien // 28 – 30 september

Viktigt event för underleverantörer till tillverkningsindustrin inom alla branscher, personer som vill hitta leverantörer, undersöka potentiell kapacitet och säkra rätt partner för att hjälpa dem att förbli konkurrenskraftiga på en global marknad.