Ny punktsvetsmaskin snabbar upp produktion i Lettland ännu mer

En ny maskin för punktsvetsning har medfört många fördelar för Lesjöfors fabrik i Lettland. Manuella arbeten har minskat och maskinen kan svetsa upp till sex punkter på en yta samtidigt, vilket ger en mångdubblad effektivitet.

Liepaja, Lettland – En ny punktsvetsmaskin, Daching DDI-200-PJ, har nyligen gjort entré hos Lesjöfors i Lettland, vilken har medfört ett stort uppsving i produktiviteten för fjädrar som behöver punktsvetsas. Liepajafabriken har många projekt där flera delar behöver sammansvetsas och i vissa fall på flera ställen på detaljens yta.

Ingars Jaunzems, chef för Lesjöforsfabriken i Lettland, förklarar hur den gamla metoden fungerade:
”Våra tidigare svetsmaskiner var små och inte så starka och därför krävdes ofta manuella ingrepp och svetsning för hand. Det var ineffektivt tidsmässigt och ökade risken för mänskliga misstag vilket i det långa loppet inte var tillfredsställande.”

EN PROCESS FÖR FLERA SVETSPUNKTER

I ett av de senaste projekten i Lettland – höljen för drivfjädrar till hissdörrar från Wittur – krävdes sex svetspunkter på samma yta så tidsåtgången för processen var förstås stor med den gamla metoden.

”Tack vare den nya Daching-maskinen kan vi nu svetsa alla punkter samtidigt, vilket har minskat produktionstiden kraftigt. Vi uppskattar effektivitetsförbättringen upp till tio gånger jämfört med tidigare metod, vilket är imponerande”, säger Ingars Jaunzems.

SE MASKINEN I ARBETE

Ett annat projekt där effektiviteten ökat dramatiskt är för det lettiska IT-bolaget Mikrotik som utvecklar routrar och trådlösa ISP-system. Mikrotik tillhandahåller både hårdvara och mjukvara för internetuppkoppling i de flesta länder i världen. Lesjöfors tillverkar stansade detaljer för en av Mikrotiks produkter och detaljen har fyra svetsade punkter för M6-muttrar.

I det här videoklippet kan du se hur maskinen svetsar fast muttrarna på den stansade detaljen.

Lesjöfors AB